10 maart 2019 10 maart 2019
Goede morgen gemeente, We beginnen met ons oefenlied, lied 543

Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten, op deze eerste zondag in de veertigdagentijd.  
Vandaag is dominee B. Keizer uit Oostrum onze voorganger.
Organist is Geert Postma.
Volgende week, zondag 17 maart 2019 hoopt dominee D. de Boer voor te gaan.
Woensdag 13 maart a.s. is het Biddag voor Gewas en Arbeid, in de Einekoer, deze dienst is van 19.30 uur – 20.00 uur. Aansluitend is er de gemeenteavond. In de toer ligt een samenvatting van de gemeenteavond van vorig jaar. U kunt een exemplaar meenemen.
De jaarrekening van de KRM over 2018 kan worden ingezien bij Rein Smilde en die van de diaconie bij Anja de Jong.
Ook is er de verloting van de paaskaars. U kunt een envelop met gift + suggestie aan wie u de paaskaars wilt geven, aan het begin van de bidstond inleveren bij de voorzitter. (in de Einekoer)
Op de envelop graag vermelden: verloting paaskaars 2019.  De opbrengst is bestemd voor Nynke Reitsma die volgend jaar met World Servants op werkvakantie gaat naar Malawi
Ook liggen er in de toer de 40 dagen kalendertjes om mee te nemen.
Uitleg bij de bloemschikking, deze ligt in de consistorie.
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst toe!
                                                           ***
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

Collecte diaconie. Kerk zijn in een krakend communistisch systeem in Cuba. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaann. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk.


Om uit te spreken:
1e zondag veertigdagentijd
In de 40-dagentijd leven we toe naar Pasen.
Op de weg naar hoop, naar het nieuwe begin.
Het getal 8 staat in de schikking symbool voor een nieuw begin.
Op de 8ste dag begint een nieuwe week ( na 7 dagen)
en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws.
8 glazen  flessen zijn met rietstengels omkleed.
Het water in de fles verwijst naar nieuw leven.
Het riet staat voor buigzaamheid, voor meebewegen.
Vandaag staan de flessen in een cirkel als symbool voor de aarde.
De flessen worden onderling verbonden door klimopranken en bloemen, die samen een krans van solidariteit vormen.
"In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin”.
___________________________________________________________________

OvD Ryptsjerk, zondag 10 mrt 2019, 9.30 uur
Oefenlied: 543
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 71: 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Ps. 71: 13
Gebed
Psalm 138: 1, 4
Leefregel
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 21: 1– 4, 10-14
Lied 538: 1
Schriftlezing: Marcus 1: 12-15
Lied 538: 2, 4
Preek
Lied 556: 1, 3, 4
Mededelingen
Dankzegging en gebeden
Collecte
Lied 654: 4, 5
Zegen
terug