11 maart 2020 11 maart 2020
Goede avond gemeente,
Welkom allemaal bij de dienst Biddag voor gewas en arbeid en gemeente avond
Ds. P. Pit  zal voorgaan in de dienst enFolkje Koster bespeelt het orgel.
Na deze dienst koffiedrinken en om 20.45 beginnen we met de gemeente avond.  Agenda-verslag 2019-financiele stukken worden dan uitgereikt.
Komende zondag 15 maart  zal Ds. C. Glashouwer uit Harlingen  voorgaan in een Fryske dienst. Graag uw Friese liedboek meebrengen
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.

Ons intochtslied lied Sjongend op Wei 81: 1,6,7 en 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecte Diaconie
Een rijke oogst voor arme gezinnen.
Gebrek aan gezond voedsel is in veel landen voor gezinnen met een minimaal inkomen een enorm probleem. Maar met het bewerken van een paar vierkante meter grond is al snel een goede opbrengst te behalen. Deze collecte is bestemd voor de aankoop en verzending van groentenzadenpakketten voor gezinnen in Oost Europa, Afrika en Azië.

De collecte voor de kerk komt direct achter de collecte van de diaconie aan.

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Sjongend op Wei 81:1,6,7,8 "Heel de schepping, prijs de Heer!"
Onze Hulp en Groet
Lied 364:1,2,3 "Hoor Gij ons aan"
Stilte
Lied 364:4,5,6
Gebed
Schriftlezing Prediker 2:17-26
Lied 797:1,6,8 "Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig"
Schriftlezing Matteüs 6:19-21
Lied 313:1 en 5 "Een rijke schat van wijsheid"
Prediking
Lied Psalm 119:13,14
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Orgelspel - collecte
Slotlied 912:1,2,4 en 6 "Neem mijn leven, laat het Heer"
Zegen

Uitleg bloemstuk:
De bloemschikking van vandaag met narcisbollen met wortels maar zonder aarde,
nodigt ons uit af te schudden wat .......

 
terug