14 oktober 2018 14 oktober 2018
Goedemorgen gemeente,
Vandaag is DS.P. Pit uit Drachten onze voorganger. Wiep Boersma is onze organist.
Volgende week zondag 21 oktober  wordt de dienst verzorgd door Ds. J.Glas uit Kootstertille.
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst toe.
Wij beginnen nu eerst met ons oefenlied:  lied 860 :1,2 en 4 en daarna
ons aanvangslied  130 vers 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

Collecte Diaconie is voor:  Wereldvoedseldag – Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.
De grond in  de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met United Mission Nepal helpt kerk in actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.
Orde van Dienst
Orgelspel
Welkom en zakelijke mededelingen

Oefenlied 860:1,2,4

Aanvangslied (gemeente staat) 130:3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Drempelgebed (hierna gaat gemeente zitten)
Lied 756:1,2,3,4,5,6 "Laat komen, Heer, uw rijk"(LbvK 1973 gezang 294)
Gebed
Schriftlezing Deuteronomium 15:1-11
Lied 712:1,2,3,4 "Het jaar neigt zich tot stille groet" (Tussentijds 186)

Schriftlezing Marcus 10:17-27
Lied 119:44 en 66
Preek


Een "sabbatical".
Een modern woord dat je wel eens hoort van mensen die er in hun werk een jaar tussen uit gaan. Ze gaan dan een tijdje rust nemen, voor iemand zorgen, studeren of zelfs rond de wereld reizen. Waar komt dat woord "sabbatical" eigenlijk vandaan, wat betekent het oorspronkelijk en wat zou het voor ons vandaag kunnen betekenen? Misschien zit er wel een heel belangrijk levensprincipe achter dat ons kan helpen om balans in ons leven te vinden en het vol te houden in deze tijd.


Lied 695:1,2,3,4,5 "Heer, raak mij aan met uw adem"
Mededelingen over pastoraat en collectes
Gebeden
Orgelspel, ondertussen collecte
Slotlied 868:2 en 5 "Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere"(LbvK1973 gezang 434)
Heenzending en zegen
terug