15 september 2019 15 september 2019
Goedemorgen gemeente

Van harte welkom op deze startzondag in de anders dan anders kerkdienst, in het bijzonder onze gasten. Het thema voor komend kerkenwerkseizoen is: “Een goed verhaal”.
Daar gaan we in de loop van het seizoen op diverse manieren mee aan de slag. Vanochtend met een dienst waarin onze eigen predikant Ds. Pit voorgaat en Geert Postma het orgel bespeelt.
Vanmiddag om half 5 komen we weer bij elkaar voor koffie en thee bij kaasboerderij en Camping Johanna hoeve aan de Binnendijk 57.
Aansluitend is er soep en brood en daarna hebben we een kampvuurzangdienst.
Een aantal jongeren uit de gemeente zal ons rond het kampvuur begeleiden en rond 8 uur vanavond is het programma afgelopen.

Volgende week zondag hoopt de Ds. D. Posthuma ut Burgum voor te gaan.
Wij zullen dan ook het Heilig Avondmaal vieren.

Ons oefenlied is lied 817 uit het liedboek voor de kerken.
Daarna is ons aanvangslied lied 139 :1 en 11
De kerkenraad wenst ons een gezegende dienst en dag toe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienst voor danken en delen:

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.


Onder de toren ligt eveneens een aantal bladen van Petrus en de mogelijkheid om hier een gratis abonnement op te nemen.

Diaconale collecte is voor “Versterk de kerk Midden-Oosten”.
 
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terug keren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen voorzichtig teruggaan naar veilige
gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen.
We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen en bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening
door kerken ter plaatse.

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.

Orde van Dienst

Lied voor de dienst 817:1,2,3,4,5 "O, Christus, bron van lentebloei"
Mededelingen
Aanvangslied Psalm 139:1 en 11
Stilte
Onze Hulp en Groet
Inleiding op jaarthema "Een goed verhaal"
Lied 274:1,2,3 "Wij komen hier ter ere van uw naam" (Tussentijds 7)
Gebed
Verhaal van Willem Wilmink
Lied Psalm 146a:1 en 3 "Laat ons nu vrolijk zingen"
Verhaal van Willem Wilmink (vervolg)
Lied Psalm 146a:2 en 5
Schriftlezing Exodus 3:1-15
Lied 324:1,2,3 "Wat vrolijk over U geschreven staat"(Tussentijds 75)
Verkondiging
Lied 827:1 en 2 "Mensen, wij zijn geroepen om te leven" (LbvK 1973 gezang 94)
Mededelingen
Gebeden
Orgelspel - inzameling van de gaven
Slotlied 834:1,2,3 "Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht" (LbvK gezang 437)
Zegen

 
terug