1 december 2019 1 december 2019
Goeiemoarn allegear,
 
Wolkom yn dizze tsjinst op de earste snein fan advint, de tariedingstiid nei de kryst. Us foargonger is hjoed drs. J. de Haan út Sint Annaparochie.  It oargel wurdt bespile troch Geert Postma. Nei de tsjinst is it kofjedrinken hjir yn tsjerke.
Oare wike snein om healwei tsienen hopet  ús eigen dûmny P. Pit hjir foar te gean. Yn dizze tsjinst sil Yldau, dochter fan Harry en Femmie van der Zee doopd wurde. No woansdei is der tusken 7 en 8 oere de jûns stilte-oere hjir yn tsjerke. Op woansdei 4 en 11 desimber binne der yn De Bron om 8 oere twa winterwurkjûnen oer de ynhâld fan de tsjerketsjinst.
 

UITLEG BIJ DE BLOEMSCHIKKING
De eerste adventskaars wordt aangestoken.
De lezingen uit de adventstijd 2019 zijn gekozen uit het boek Micha.
Micha was in zijn tijd een criticus van het systeem.
Hij verwees in zijn kritieken naar een hoopvolle toekomst.
Het gaat over het leven , zonder begin en zonder einde.
Micha houdt zich in zijn verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst  naar een genadige en rechtvaardige God.
Micha is een man van de soberheid. In de advent-schikkingen wordt soberheid verbeeld
en zoveel mogelijk materiaal uit de natuur gebruikt.

De tekst voor de schikking bij de 1ste adventszondag:
"God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan.
Als een herder die zijn kudde verzamelt"


Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend.
De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool, voor de Drieëenheid.
Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring.
Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol.
De krans als cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.


 

Wy begjinne mei it sjongen fan ús nije oefenliet nûmer 496.
Dêrnei sjonge wy steande liet 146C, de fersen 1, 3 en 7.
De tsjerkeried winsket ús allegear in goede en segene tsjinst ta.

Tsjinst fan tankjen en dielen:

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte is hjoed foar it wurk ûnder aidswezen yn Zambia.
Mear as 20.000 gesinnen yn dat lân binne âlderleas. Lange tiid soargen pakes en beppes foar bern as harren âlden ferstoarn wiene troch aids. As dy komme te ferstjerren moatte de âldste bern as haad fan it gesin soargje foar it húshâlden, it ynkommen en de jongere bern.
De útgongskollekte is foar de tsjerke,dizze wurdt yn ferbân mei it kofjedrinken achter de diakonykollekte oan holden.

Orde van dienst:
Inleidend orgelspel, welkom
Oefenlied en mededelingen
Aanvangslied 146 C  vs  1, 3 en 7  Heb dank, o God van alle leven
Votum, groet en drempelgebed
Lied 281  vs  1, 3,  5 en 10 Heb dank, o God van alle leven
 (Tussentijds 9)
Kyriegebed en bijbels gebod
Lied 675  vs  1 en  2
Gebed van de zondag
Schriftlezingen;
JESAJA 40  vs 1   tm  11
Lied 315    vs 1,  2 en 3 Heb dank, o God van alle leven (LbvK 1973 gezang 330)
JOH.EV.  vs 19 tm 23
Lied 686    vs 1  2  en 3 De Geest des Heren heeft (LbvK 1973 gezang 247)
Overdenking/verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 444  vs 1  tm  5 Nu daagt het in het oosten (LbvK 1973 gezang 124)
Dienst der gebeden
Collecte-rondgang
Lied 461  vs 1  tm  4 Wij wachten op de koning (Tussentijds 131)
Zegenbede met 3-voudig
Slotlied  117  D
Uitleidend orgelspel
 
terug