29 april 2018 29 april 2018
Goedemorgen gemeente,
Allen van harte welkom, in deze dienst, waarin Da. W. Heeren uit Oentsjerk, zal voor gaan. En Geert Postma bespeelt het orgel.
Aankomende woensdag 2 mei, is er van 19.00- 20.00 een stilte uur.
Volgende week zondag, 6 mei hoopt Ds. J. Glas uit Kootstertille voor te gaan. Na deze dienst, is er koffiedrinken in de kerk.
We beginnen met het oefenlied 667 Hij leeft
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De collecte die na de gebeden gehouden wordt is voor:
Fryske Fakansjewike Doorn.
Al ruim 50 jaar worden er in Nieuw Hydepark, paviljoen Roosevelthuis in Doorn vakantieweken georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Fryslân. Het is een week vakantie in een Friese sfeer. Ook gaan vaak gasten mee om het thuisfront een week te ontlasten van de zorg voor de huisgenoot. Om voor de deelnemers iets extra’s te kunnen doen in de vorm van uitstapjes en optredens voor de gasten in de avond wordt deze collecte gehouden.
De collecte bij de uitgang is voor de kerk.
Orde van Dienst
216 Dit is een morgen als ooit de eerste
981 : 1. 2 Zolang er mensen zijn op aarde (LbvK 1973 488) 981: 3. 4. 5 Psalm 81: 1. 2. 3. 4
791 Liefde, eenmaal uitgesproken (Tussentijds 48)
704 Dankt, dankt nu allen God (LbvK 1973 gezang 44)
653: 1. 3. 5 U kennen, uit en tot U leven (LbvK 1973 gezang 75
Wilhelmus De schriftlezingen: Deuteronomium 4: 32 - 40 Johannes 15: 1 - 5
De volgende tekst is van Elly en Rikkert
terug