2 februari 2020 2 februari 2020
Goedemorgen gemeente,
Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin Drs. J.L. De Haan voor zal gaan. Het orgel wordt vandaag bespeeld door Geert Postma. Na de dienst is er koffiedrinken hier in de kerk.
A.s. woensdag 5 februari is er hier in de kerk van 19-20 een stilte uur.
De kerk schooldienst die voor volgende week gepland stond is verplaatst naar zondag 29 maart. Volgende week zondag zal nu gewoon onze eigen predikant dominee Pit voorgaan. 
We beginnen met het zingen van ons oefenlied 839.
Het aanvangslied is vandaag lied 139 ….
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.

Voor de volgende mededeling verzoek ik u voor zover mogelijk op te staan.
Op de leeftijd van 67 jaar is woensdag 29 januari ons gemeentelid Ludzer Rijpma van de Binnendijk 70 overleden. Er is aan huis gelegenheid te condoleren op maandag 3 februari tussen 19 en 20 uur. Het afscheid en de begrafenis vinden in besloten kring plaats. 
Laten wij Ludzer Rijpma voor het aangezicht van God in een moment van stilte gedenken. 
U mag weer gaan zitten.

Dienst van danken en delen:
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte is vandaag voor Oeganda, Goed boeren in een lastig klimaat
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Met onze steun kunnen en leren boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd bieden.

In verband met het koffiedrinken na de dienst, zal na deze collecte ook meteen voor de kerk gecollecteerd worden in plaats van bij de uitgang.

Orde van dienst 
Inleidend orgelspel  en oefenlied
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm 139  vs  1,  11 en 14
Votum, groet en drempelgebed
Lied 280  vs  2, 3,  4 en 5 De vreugde voert ons naar dit huis (Tussentijds 9)
Kyriegebed en gebed van de zondag
Lied 305  vs  1, 2 en 3 Zing van de Vader die in den beginne (Tussentijds 19)
OT- Schriftlezing = Genesis 28 vers 10  t/m 22
Lied 150 A  vs  1,  2,  3 en 4 Geprezen zij God
NT- Schriftlezing = Hebreeën 11 vers 1 t/m 3 en vers 13
Lied 802  vs  3,  4,  5 en 6 Door de wereld gaat een woord (Tussentijds 208)
Overdenking/ verkondiging
Lied 912  vs  1,  3 en 5 Neem mijn leven, laat het, Heer (LbvK 1973 gezang 473)
Mededelingen en collecte-rondgang
Dienst der gebeden met Onze Vader als afsluiting
Slotlied 315  vs  1,  2 en 3 Heb dank, o God van alle leven (LbvK 1973 gezang 330)
Zegenbede met 3-voudig gezongen  Amen
Uitleidend orgelspel.
terug