31 december 2019 31 december 2019
Goedenavond gemeente,
Welkom allemaal op deze laatste avond van 2019
Da. L. Cnossen uit Oosterwolde zal voorgaan in de dienst en Geert Postma bespeelt het orgel.
Zondag 5 januari zal onze eigen predikant Ds. P. Pit voorgaan in deze dienst zal Femmie van der Zee worden bevestigd als diaken. Er zijn geen bezwaren ingediend bij de scriba. Na deze dienst is er koffiedrinken in de kerk.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe en een goede jaarwisseling.    
Ons intochtslied is lied 90 :1 en 8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte Diaconie Kinderen in de knel.
Voor veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.

Orde van dienst
Welkom
Intochtslied: Lied 90: 1 en 8 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Thema van de dienst
Zingen: Lied 246b: 1, 3 en 5 De maan is opgekomen (LbvK 1973 gezang 391)                                                         
Gebed
Zingen: Lied 695: 1, 2 en 4 Heer, raak mij aan met uw adem
Eerste lezing uit de bijbel: Daniël 3: 13-27             
Zingen: Lied 713: 1, 2 en 3 Heer, raak mij aan met uw adem (Lbvk 1973 gezang 301)
Tweede lezing uit de bijbel: Matteüs 7: 24-27             
Zingen: Lied 313: 1, 3 en 4 De maan is opgekomen (LbvK 1973 gezang 326)
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 511: 1, 2, 5, 6 en 7  Door goede machten trouw en stil omgeven (LbvK 1973 gez 398)
Mededelingen                
Dankgebed en voorbeden, met stil gebed en het ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 905: 1, 3 en 4    Wie zich door God alleen laat leiden 
Zegen, met gezongen ‘Amen, amen, amen’
 
terug