3 maart 2019 3 maart 2019
Moarn Gemeente
Fan herte wolkom yn dizze tsjinst in ’t bisonder de gasten.
Wy sjonge earst ús oefenliet 543
Foargonger is ds Pit ut Drachten en Folkje Koster bespilet it oargel.
Woansdeitejûn is der stilteoere yn tsjerke fan 7 oan 8 oere.
Oare wike snein giet ds B Keizer ut Eastrum foar. Nei de tsjinst is der kofjedrinke yn tsjerke. Op 13 maart is de bidstond gekombineerd mei de gemeentejûn yn de Einekoer. Oanfang om healwei achten.
De opbringst fan de ferloting fan de peaskears is dit jier foar Nynke Reitsma foar har reis nei Malawi. Nammen foar wa’t de Paeskaers kriget kinne jo  mei in donaasje bei Anja de Jong Tsjerkleansreed 48 ynleverje.
In de toer lizze 40dagen kalendertjes om mei te nimmen. De tsjerkerie winsket allegear in segene tsjinst ta.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte is foar Nynke Reitsmanaar Malawi.World Servants
Yn de simmer fan 2020 giet Nynke Reitsma mei in World Servantsgroepnei Malawi om de inwennerste te stypje yn it bouwe fan skoalen en klinyken.Het motto is ;Bouwe oan feroaring;. Om dit mooglik te meitjen is der folle jild nedig, ek de bouwmaterialen wurde troch de actie finansiere.
De twadde kollekte is foar tsjerke en komt er daliks efteroan

Orde van dienst 3 maart 2019
Deze morgen is ds. P. Pit onze voorganger en hij gaat voor in een doe het zelf dienst.
We beginnen met het oefenlied 543
Hierna verteld dominee dat er weliswaar op de borden een aantal liederen staan maar daar mogen we met ons allen een keuze uit maken.
De keuze is:
Lied 313: 1,3 en 4
Lied 912: 1,2 en 4
Lied 1005: 1,4 en 5
Lied 835: 1-4
Lied 834 1-3
Lied 799 1-6
Om de keuze te maken speelt Folkje van elk lied de beginregel zodat je weet om welk lied gaat het.
Lied 1005,835,834 en 799 worden gekozen.

We beginnen met lied 834 1-3
Votum en groet
Gebed om ontferming, dit wordt door ieder in stil gebed verwoord.
Lied 33:8
Het verhaal over de 3 biggetjes ook hierin krijgen we keuze, het originele sprookje of de versie van Walt Disney. De keuze wordt het origineel.
3 biggetjes moeten het huis uit, ze gaan de wereld in de 1e komt stro tegen en maakt hier een huis van, maar de wolf wil naar binnen, hij blaast en blaast en het huis is om en het biggetje is in zijn maag verdwenen. Het 2e biggetje komt hout tegen en weer komt de wolf en weer hetzelfde lot. Het 3e biggetje komt steen tegen ook hier klopt de wolf aan de deur maar hoe hij zijn best doet hij komt er niet in. Hij klimt het dak op en probeert via de schoorsteen te gaan maar dat wordt de wolf noodlottig hij komt in de etenspan van het biggetje terecht. Je moet een goed huis hebben om je te beschermen tegen kwade elementen.
Lied 799 1 en 6
Gebed om de |Heilige Geest
Lezing van de Handleiding, dit lezen we zelf onder het orgelspel van de niet uitgekozen liederen. Omdat Folkje deze wel bestudeerd heeft.
Daarna lezen we de handleiding heel goed door waarin opvalt dat de punten c, d, en e heeft belangrijke punten voor ons eigen leven zijn. Dominee eindigt met de woorden “Luister naar de expert (in dit geval Jezus) en doe wat Hij zegt.”
Lied 1005:1,4 en 5
Mededelingen
Nynke Reitsma verteld over haar reis naar Malawi welke ze in de grote vakantie gaat maken met de organisatie World Servants.
Gebeden
Lied 835 1 en 4
Zegen
Dominee bedankt Folkje hartelijk voor het extra werk dat zij aan deze dienst heeft gehad.

HANDLEIDING
INSTRUCTIES OM JE LEVEN IN ELKAAR TE ZETTEN
Lucas 6:46-4946
 1. Waarom roepen jullie "Heer, Heer" tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg?
 2. 4711< zal jullie vertellen op wie degene lijkt die
 3. bij me komt,
 4. naar mijn woorden luistert
 5. en ernaar handelt:
 6. 48hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde.
 7. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis,
 8. maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was.49
 9. Wie wel naar mijn woorden luistert,
 10. maar niet doet wat ik zeg,
 11. lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament,zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.'
 
The Wise anb FOOIiSh BuilberS crash!
h
Nare
 
Doe-Het-Zelf dienst op 3 maart 2019 in Ryptsjerk ds. Peter Pit


 
terug