6 mei 2018 6 mei 2018
Goedemorgen gemeente,
Allen hartelijk welkom in deze dienst.
(In het bijzonder de gasten in ons midden.)
We beginnen met het zingen van ons oefenlied is lied 667 : 1 en 3.
Voorganger in deze dienst is ds. J. Glas van Kootstertille en Wiep Boersma bespeelt het orgel. U wordt allen van harte uitgenodigd om na de dienst een kop koffie te blijven drinken in de kerk.
Hemelvaartsdag 10 mei is er weer een openluchtdienst inhet Park Vijversburg. Voorganger is ds. B. van der Boon van Suwâld en Tytsjerk. Muziekvereniging Speelt Wel uit Suwâld verleent haar muzikale medewerking aan deze dienst. De collecte die dan wordt gehouden is voor World Servants Suwâld. Vergeet u niet om een kop en een stoel mee te nemen?
Volgende week zondag om half tien hoopt Ds. P. Pit uit Drachten voor te gaan.
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst
Ons aanvangslied is lied 66: 1 en 3.
Voor de volgende mededeling wil ik u vragen om zo mogelijk op te staan.
Onze plaatsgenoot Egbert (Eppie) Kooistra is gisteren op 70 jarige leeftijd overleden.Verdere gegevens ontbreken op dit moment nog.
Laten we een moment stil zijn om Eppie voor het aangezicht van God te gedenken.
De collecte die na de gebeden wordt gehouden is bestemd voor :
Trynwalden goes Burkino Faso
Van onze buurgemeente PG Trynwalden gaat straks in augustus een groep enthousiaste jongeren naar Burkino Faso. In de zomer van 2014 werd een werkvakantie naar Ghana georganiseerd. Nu staat er een onvergetelijke werkvakantie naar Burkino Faso (één van de armste landen ter wereld) op de rol. De groep gaat een kinderprogramma opzetten en voeren ze weer samen met de lokale bevolking een bouw-/klusopdracht uit om het project mee te bemoedigen én vooruit te helpen.
De uitgangscollecte wordt gelijk met de diaconiecollecte gehouden in verband met het koffiedrinken en is bestemd voor de kerk.
Orde van Dienst
Orgelspel
Woord van welkom
Oefenlied: Lied 667 :1 en 3 Hij leeft
Voorbereiding
Aanvangslied: 66 vs. 1, & 3 (Psalm 66)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied: 6 & 7
Gebed om ontferming
Glorialied: 657 vs. 1 & 4 Zolang wij ademhalen Tussentijds 175
Rondom het Woord
Gebed van de Zondag
Lezing: 1 Johannes 3 vs. 1 – 8
Lied: 838 vs. 1 & 4 Het diepste woord
Lezing: Genesis 6 vs. 1 – 14
Lied: 350 vs. 5, 6 & 7 Het water van de grote vloed (LbvK 1973 gezang 337)
Preek
Lied: 75 vs. 1, 4 & 7 Psalm 75
Rondom Gaven en Gebeden
Gebeden
Inzameling van de gaven
Wegzending en zegen
Slotlied: 654 vs. 1 & 6 Zingt nu de Heer, stemt allen in (LbvK 1973 gezang 169)
Zegen
Lied 708:1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe
Orgelspel
De stola van ds. Glas was heel bijzonder. De kleuren verwijzen naar de kleuren van de regenboog.
Achter deze kleuren staat het kruis, wij mogen leven vanuit de kracht van het kruis na het Paasfeest. Ds. Glas heeft ook een paarse stola met dezelfde kleuren maar dan staat het kruis centraal en de kleuren er achter, dat verwijst dat Christus eerst moest sterven aan het kruis voor het verkeerde van ons allen.
terug