Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven
Goede morgen gemeente,
 
Welkom in deze dienst, op eerste advents zondag. Voorganger vanmorgen is Ds. D. Posthuma, uit Burgum. En Geert Postma bespeelt het orgel. Na de dienst is er koffiedrinken, hier in de kerk.
A.s. woensdag 06 december is er van 19.00 – 20.00 uur een stilte uur.
Volgende week zondag 10 december, tweede Adventszondag, hoopt Ds. A. Terlouw, uit Dronrijp voor te gaan. In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren.
We zingen nu eerst het oefenlied, lied 453.
En ons aanvangslied is Lied 441 : 1 en 2.
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
 
De collecte die na de gebeden gehouden wordt, is voor: Help de nieuwe kerk in Drachten.
Pioniersplek Yours! In Drachten, verbonden met de protestantse wijkgemeente Oase, wil een plek zijn voor de tieners en hun ouders. Jan-Willem ten Hove, een van de twee pioniers: Het is van belang dat het geloof thuis voeding krijgt en gestimuleerd wordt. Zoals in veel gemeenten haakten tieners af. We zijn al eens begonnen met andere diensten, maar dat werkte niet. We doen het nu anders. Als je tieners wilt bereiken, moet je hen serieus nemen en een relatie met hen opbouwen. Tieners ontmoeten elkaar twee wekelijks en bezoeken samen festivals of de EO- jongerendag.
Voorop staat dat we niet entertainen. Tieners moeten vooral zelf actief worden. De ouders lezen samen in 1 jaar de Bijbel en delen dingen via Whatsapp-groep. De collecte maakt pioniersplekken als Yours! Waar leven en geloven gedeeld wordt, mogelijk.
De tweede collecte is voor de kerk en komt meteen achter de eerste collecte aan, i.v.m het koffie drinken.
 
Orde van dienst
 
1e adventszondag Orgelspel
Oefenlied, wij zingen…453..
Welkom door één van de kerkenraadsleden
Intochtslied, wij zingen Lied 441,1.2. ( Hoe zal ik U ontvangen)
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Wij zingen Psalm 25,2.4.
Gebed om ontferming
Wij zingen Lied 25a (Tussentijds 150 Mijn ogen zijn gevestigd)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Markus 13,24-37
Wij zingen Lied 433 (Komt tot ons. scheur de Heemlen Heer)
Verkondiging
Wij zingen Lied 751 (De Heer verschijnt te midder nacht LbvK1973 63)
Mededelingen over pastoraat en collectes door één van de kerkenraadsleden
Voorbeden en dankgebed
Collecte
Slotlied, wij zingen Lied 462 (Zal er ooit een dag van vrede Tussentijds 125)
Zegen, gezongen Amen
terug