Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven
Mededelingen zondag 31 december 2017
Goedemorgen gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We zingen nu eerst het oefenlied 453, couplet 1 en 2.
Vandaag is Ds. De Boer uit Leeuwarden onze voorganger.
Folkje Koster begeleidt ons op het orgel.
 
Woensdag 3 januari is er van 19.00 – 20.00 uur weer een stilte-uur in deze kerk
Volgende week zondag 7 januari hoopt Ds. Van de Woude uit Drachten voor te gaan. Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken.
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ons aanvangslied is lied 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geen bloemengroet
 
Collecte Diaconie
Stichting Colours is een netwerk van betrokken mensen en instellingen die regenboogpakketten weggeven aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar waarbij een ouder levensbedreigend en/of ongeneeslijk ziek is. Ook voor gezinnen waarbij de kinderen een of beide ouders verloren hebben, staan bij deze stichting centraal.
Kortom gezinnen die een moeilijke tijd doormaken, laten weten dat de maatschappij om hen geeft. De Stichting is opgericht door Johan en Klarine Sikkema uit Drachten. Klarine werd zelf getroffen door kanker en mocht slechts 35 jaar worden. Voor meer informatie: www.stichtingcolours.nl
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk.
 
Orde van dienst
lied 121: 1 en 2
 
votum en groet
lied 121: 3 en 4
 
smeekgebed/gloria: lied 1010 (LbvK 1973 gezang 285) Geef vrede, geef vrede
 
gebed
 
1e schriftlezing: Prediker 3: 1-8
lied 845 (Tussentijds 47) Tijd van vloek en tijd van zegen
 
2e schriftlezing: psalm 37: 1-11 en 28-34
Lied 25: 6,7
 
preek
lied 90a (LbvK 1973 gezang 397) O God die droeg ons voorgeslacht
 
gebeden
 
collecte
lied 513 Nieuwjaarslied
Zegen 
terug