1 juli 2018 1 juli 2018
Goedemorgen gemeente, Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten onder ons.
Onze voorganger deze morgen is Ds. A. Terlouw uit Dronryp. Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk. Geert Postma bespeelt het orgel.
Komende woensdag, 4 juli is er een stilte uur van 19.00- 20.00.
Volgende week zondag, 8 juli, hoopt dhr. J. de Haan uit St. Annaparochie voor te gaan.
We beginnen met het oefenlied: lied 173.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloemen
Er zijn vandaag bloemen voor:
Mw. D. Arjaans- Lijzenga, als felicitatie met mw. haar 77 ste verjaardag.
 
Collecte Diaconie
Met school naar de kerk.
Veel kerkelijke gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerling bezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen de kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelf verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk en ivm  koffiedrinken, komt deze meteen achter de eerste aan.
 
terug