12 augustus 2018 12 augustus 2018
Goedemorgen gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten. We beginnen met het zingen van het oefenlied, 941, vers 1 en  2
Vandaag is Da. J van Dijken uit Hallum onze voorgangster. Folkje Koster speelt op het orgel.
Volgende week zondag 19 augustus hoopt Ds. J. Van Buuren uit Kollum voor te gaan.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.

Dienst van danken en delen
De bloemen gaan vandaag naar:  i.v.m. privacy wordt dit voorgelezen en niet schriftelijk in de mededelingen opgenomen.
De collecte is voor:
School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen
In Kameroen worden gehandicapte kinderen uit schaamte vaak thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk.

Orde van dienst
Zondag 12 augustus 2018
Orde van dienst
Welkom/mededelingen
Intredelied (staande) lied 34 vers 1 en 4
Bemoediging
Lied 34 vers 5
Gemeente kan gaan zitten
Smeekgebed
Lofprijzing: lied 150a
Dienst van de Heilige Schrift
Groet
Gebed
1e Bijbellezing Psalm 34:1-14
Lied 152 vers 2,3 en 9
Evangelie naar Marcus; Mc.7:24-30
Lied 687 vers 3
Verkondiging
Orgelspel
Lied 647
Dienst van de gebeden
Dienst van de gaven(collecte)
Lied 422(staande)
Wegzending en Zegenbede
Amen(3x)
 
terug