26 augustus 2018 26 augustus 2018
Goedemorgen gemeente. 
Vandaag is Da. M. Hulzebos uit Britsum  onze voorgangster.
Wiep Boersma is onze organist. 
Volgende week zondag 2 september  wordt de dienst verzorgd door
Ds. W. Veltman uit Ee. Dit is een Friese dienst, graag uw Friese liedboek
meebrengen. Na de dienst koffiedrinken in de kerk. 
U kunt kopij voor Tsjerke en Toer inleveren  31 augustus 19.00 uur bij Clazina Reitsma de Opslach of via het emailadres tsjerkekrantsje@gmail.com
 
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst toe.
Wij beginnen nu eerst met ons oefenlied:  lied 941 vers 3 en 4 en daarna
ons aanvangslied:  lied  304: 1,2 en 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Voor de volgende mededeling vraag ik u voor zover mogelijk om op te staan:
Op 24 augustus is overleden ons gemeentelid mevrouw Froukje Douwes op
de leeftijd van 98 jaar. Zij wordt woensdag 29 augustus  begraven. De dienst
zal om 14.00 hier in de kerk zijn.
Laten wij Froukje gedenken in het Licht van Onze Heer.
 
U mag gaan zitten.
 
Doordat de bloemist de bloemen is vergeten af te leveren zijn er vandaag geen bloemen.
De collecte van Diaconie is voor:  Amnesty International.
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle internationaal erkende mensenrechten geniet. Om de mensenrechten situatie daadwerkelijk te verbeteren, is het noodzakelijk dat wet- en regelgeving omtrent mensenrechten in een land optimaal zijn. Daarnaast moeten de autoriteiten ervoor zorgen dat iedereen zich aan die wetten en regels houdt. Einddoel  zijn verbeteringen op het gebied van mensenrechten in de levens van individuen over de hele wereld.
De collecte bij de uitgang is voor de kerk.
 
Orde van dienst
oefenlied 981 vers 1 en 4
 
lied 280: 1, 2, 3 // 4, 5 (Tussentijds 9  De vreugde voert ons naar dit huis)
lied 304: 1, 2, 3 (Tussentijds 19 Zing van de Vader die in de beginne)
Lezen: Genesis 12: 1 - 9
lied 802: 1, 3, 4, 6 LbvK 1973 gezang 3 Door de wereld gaat een woord)
Lezen: Psalm 139
lied 139: 1, 2
Lezen: Mattheus 4: 18 - 22
lied 840: 1, 2 (LbvK 1973 gezang 51 Lieve Heer Gij zegt Kom en ik kom)
lied 531: 1, 2, 3 (LbvK 1973 gezang 47 Jezus die langs het water liep)
lied 905: 1, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)
 
 
 

 
terug