28 oktober 2018 28 oktober 2018
Mededelingen zondag 28 oktober 2018

Goedemorgen gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We beginnen met het zingen van het oefenlied 860.

Vandaag is Ds. P. Pit onze voorganger.
Folkje Koster bespeelt het orgel.
We vieren in deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal.

Volgende week zondag 4 november hoopt Ds. A. Terlouw uit Dronrijp voor te gaan
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
 

Na de preek:

Mededeling
Foar de folgjende meidieling wol ik jim freegje om, as it kin, stean te gean.
Op 26 oktober is yn ‘e âldens fan 89 jier ús gemeentelid yn Oentsjerk ferstoarn:
Teatske Kampen – Glas
De tsjinst is kommende tongersdei 1 novimber. It kondolearjen is fan 13.00 oere ôf oant 13.30 oere, de tsjinst begjint om 13.30 oere yn de tsjerke fan Ryptsjerk.
Litte wy in tel mannich stil stean by it libben en ferstjearen fan Teatske Kampen-Glas. Ús tinzen binne by har famylje.

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

Collecte Diaconie
Ronald Mc. Donald Hoeve in Beetsterzwaag
De Hoeve is één van de drie aangepaste vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds en biedt gezinnen een mooi, aangepast vakantieappartement aan. Ook jongvolwassen met een beperking zijn het hele jaar door van harte welkom! De omgeving biedt tal van mogelijkheden voor een gevarieerde vakantie. Bij de naastgelegen manege Onder de Linde kunnen gasten van De Hoeve aangepast paardrijden. Naast vakantiehuis is de Ronald McDonald Hoeve ook een logeerhuis voor ouders, broertjes en zusjes van kinderen die revalideren bij Revalidatie Friesland. Voor deze gezinnen heeft de Hoeve vier gastenkamers beschikbaar.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk

__________________________________________________________________
Orde van dienst:

Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen

Lied
Oefenlied 860:1,2,3

Zakelijke mededelingen en welkom, door ouderling of diaken

Aanvangslied (gemeente staat) 130:3

Stil gebed, bemoediging en groet
hierna gaat gemeente zitten

Gebed

Lied 836:1,3,5 (graag op melodie van oude liedboek Gezang 463)

Schriftlezing Deuteronomium 10:12-19

Lied 15:4

Schriftlezing Jakobus 2:1-9

Lied 62:6

Preek

Lied 985:1 en 2

Mededelingen over pastoraat en collectes, door ouderling of diaken

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Viering van het Avondmaal
Bereiding van de tafel, tafelgebed, instellingswoorden en nodiging

Lied 985:3

Rondgang

Dankzegging

Slotlied 969:1, 2, 3 en 4 "In Christus is noch west noch oost"

Heenzending en zegen
- afgesloten met driemaal gezongen AMEN
 
terug