11 november 2018 11 november 2018
Goeiemoarn gemeente,
Wy begjinne mei it oefenliet nûmer 731.
Allegearre fan herte wolkom yn dizze tsjinst, ek ús gasten.
Ús foargonger is hjoed dûmny  J. van den Boogaard út Hallum.
It oargel wurdt bespile troch Wiep Boersma
Kommende snein 18 novimber om 9.30 oere hopet ds. R. van der Woude út
Drachten hjir foar te gean.
Ferline wike binne de Winterwurkformulieren rûnbrocht. Der sitte wat nije ienmalige dingen by en wy hoopje elkoar ek by oare aktiviteiten te sjen. Wolle jimme op koarte termyn it antwurdformulier ynleverje.
De tsjerkeried winsket jo in segene tsjinst..
Us begjinliet is lied 67 vers 1.
 
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.
 
Tsjinst fan dielen en tankjen:

De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt, is foar
Perspectief voor ex-gedetineerden. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Dit valt niet mee. Veel ex-gedetineerden hebben schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden is groot.
Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex)-gedetineerden krijgen bij Exodus de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.
Meer dan 1600 vrijwilligers werken in één van de elf Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in de gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie.

Nog één keer: schoenendozen vullen voor Edukans
Wie wil er schoenmaatje zijn?
Al heel wat jaren hebben we als PKN Ryptsjerk, soms in samenwerking met CBS Alpha, schoenendozen gevuld voor minderbedeelde kinderen elders in de wereld. Edukans heeft dit 24 jaar lang georganiseerd maar wil graag blijven vernieuwen en een leerzame en leuke actie bieden, die ook duurzaam is. Daarom start in 2019 de nieuwe basisschoolactie Schoolmaatjes. Schoenmaatjes wordt dit jaar dus voor het laatst georganiseerd.
Nog één keer brengen we werelden bij elkaar met een schoenendooscadeau. Doet u ook weer mee?
Vanaf zondag 11 november is er informatiemateriaal in de kerk verkrijgbaar of aan te vragen bij Hermania Wittermans, 0511 – 431159.
Tot en met zondag 16 december kunnen de schoenendozen ingeleverd worden
De kollekte by de útgong is foar de tsjerke.

Orde van dienst
orgelspel
welkom
oefenlied
mededelingen
aanvangslied psalm 67: 1
stil gebed
bemoediging en groet
vervolg aanvangslied psalm 67: 2
gebed om ontferming
lied 910: 1,2
Soms groet een licht van vreugde LbvK 1973 gezang 448
gebed bij de opening van de schrift
lezing 2  Koningen 5, 1-14
lied 315: 1,2
Heb dank, o God van alle leven LbvK 1973 gezang 330

Openbaring 21: 1-4
lied 315: 3
preek
lied 753
Er is een land van louter licht Lbvk 1973 gezang 290
mededelingen
dankgebed en voorbeden
inzameling
lied 834
Er is een land van louter licht Lbvk 1973 gezang 437

zegen
 
terug