9 december 2018 9 december 2018
Goedemorgen gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We beginnen met het zingen van het oefenlied 508.
Vandaag is Ds. P. Pit onze voorganger. Wiep Boersma bespeelt het orgel. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal.
Morgenavond is er vanaf 19.00 uur een feestelijke inwijding van de speciale wenskerstboom voor de Einekoer. De uitnodiging + cd om wat op te schrijven heeft iedereen deze week thuis bezorgd gekregen.
Volgende week zondag 16 december hoopt Ds. W. de Jong uit Rinsumageest voor te gaan.
Uitleg adventsbloemwerk
We steken de tweede kaars aan.
De engel Gabriel komt Maria vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon, kind van de Allerhoogste.
In de schikking zien we een witte bloem  voor zuiverheid van Maria en een rode bloem
als symbool voor het ontvangen van de Gods Geest.
De hemel  raakt de aarde
Waar harten worden geopend
voor het wonder van Gods komen onder mensen
altijd weer raakt de hemel de aarde
God kom met Uw geest open ons  voor  Uw aanwezigheid


De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
Aanvangslied is Lied 442 :1 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

Collecte Diaconie

Licht voor werkende kinderen in Colombia
Als je door de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een donkere omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Via een lokale partnerorganisatie biedt Kerk in Actie wekelijks ondersteuning aan kinderen en tienermoeders. Een aantal kansarme jongeren kunnen zelfs een professionele koksopleiding volgen. De bevlogen medewerkers maken hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van deze kinderen en hun toekomstkansen.

In verband met de Kerstcampagne Kerk in Actie willen we dit doel extra ondersteunen. U krijgt de mogelijkheid om in een spaardoosje een extra donatie te geven aan deze kinderen in Colombia, op 24 en 25 december kunnen de spaardoosjes worden ingeleverd. De doosjes zijn verkrijgbaar na de dienst.
Graag nog aandacht voor de Actie Schoenmaatjes, de eerste schoendozen zijn binnen, wilt u ook meedoen, inleveren van de dozen kan nog t/m 16 december. Folders hangen bij de poster in de toer.
De collecte voor de kerk is bij de uitgang.

Orde van dienst
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Oefenlied 508:1 en 3
Zakelijke mededelingen en welkom, door ouderling of diaken
Aanvangslied (gemeente staat) Lied 442:1 "Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen"
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed
Lied/Psalm 43:3 en 4
Schriftlezing Lucas 3:1-6 NBV
Lied 466:1 en 6 “O wijsheid, daal als vruchtbare taal / O kom, o kom Immanuël”
Preek
Orgelspel
Lied 456b:1,2,3,4,5,6 “Kwam van Godswege”
Mededelingen over pastoraat en collectes, door ouderling of diaken
Dankgebed, voorbeden
Collecte
Viering van het Avondmaal
Bereiding van de tafel, tafelgebed, instellingswoorden en nodiging
Lied 439:1, 2 en 4 “Verwacht de komst des Heren”
Rondgang
Dankzegging
Slotlied 452:3 “Als tussen licht en donker”
Heenzending en zegen

Tekst van de zegen is een Braziliaanse zegenbede: 
Behoed en bewaar ons, lieve God,
wijs ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
omgeef ons met uw zegen.

Behoed en bewaar ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht,
nabij ons in donk’re tijden.

Behoed en bewaar ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Behoed en bewaar ons, lieve God,
omgeef ons met uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.
Afgesloten met driemaal gezongen AMEN

 
terug