31 december 2018 31 december 2018
Goedenavond gemeente,
Allen hartelijk welkom in deze oudjaaravond dienst waarin ds. G. Wessels uit Stiens voorgaat en Geert Postma het orgel bespeelt.
Woensdag 2 januari is er stilte uur in de kerk van 19.00 – 20.00 uur.
Volgende week zondag 6 januari hoopt Ds. P. Pit voor te gaan. Na afloop van die dienst is er gelegenheid om met elkaar in de kerk koffie te drinken.
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Ons aanvangslied is lied 280: 1-7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecte Diaconie
De collecte van de Diaconie is voor Stichting Urgente Noden.
Deze Stichting verleent noodhulp aan inwoners van Fryslân die in een urgente financiële noodsituatie verkeren en niet (tijdig) in aanmerking komen voor een wettelijke voorziening.
De collecte voor de kerk is bij de uitgang.

Orde van Dienst

WELKOM EN MEDEDELINGEN

INTREDE

INTOCHTSLIED:                   Lied 280: 1 t/m 7. De vreugde voert ons naar dit huis.
GROET   
BEMOEDIGING
GEBED VAN TOENADERING
KYRIE en GLORIA:    Lied 270a (Kyrie eleison / Glorie aan God …)
GEBED VAN DE DAG

DE HEILIGE SCHRIFT

LEZING OUDE TESTAMENT: Psalm 90
ANTWOORDPSALM:            Psalm 90a: 1 t/m 6. O God, die droeg ons voorgeslacht.
EVANGELIELEZING:            Lucas 2,21
ACCLAMATIE:                       Lied 339a. U komt de lof toe.
PREEK
CREDO:                     Lied 512: 1, 2 (allen), 3 (vrouwen), 4 (mannen), 5 (v) 6. (m), 7 (a)    O Jezus, hoe vertrouwd en goed …

GEBEDEN EN GAVEN

MEDEDELINGEN
VOORBEDEN
INZAMELING GAVEN

ZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED:                 Lied 240: 1 t/m 6. Blijf bij ons, Jezus, onze Heer.
ZEGEN
 
terug