7 april 2019 7 april 2019
We beginnen eerst met het oefenlied 559.

Goedemorgen gemeente,
Allen van harte welkom, in deze dienst, waarin Da. M. Vroonland uit Leeuwarden, zal voor gaan. Folkje Koster bespeelt het orgel.
Volgende week zondag, hoopt ds .B. de Boer uit Westergeest, voor te gaan.De schikking verwijst naar de wijngaard en de wachters.
Geef ons  de wijsheid                           
om in eenvoud te leven"
Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte die na de gebeden gehouden wordt is voor: Rwanda 25 jaar na de genocide.
In 2019 is het 25 jaar geleden dat 1 miljoen Rwandezen werden afgeslacht”door hun buren. De jongvolwassene Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen.
Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, dit betekent: geliefd kind.
In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen de hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

De 2de collecte voor de kerk, komt meteen achter de 1ste collecte aan, i.v.m. koffiedrinken, in de kerk.


Liturgie 7 april 2019, ds. M.E. Vroonland
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom
Oefenlied
Zakelijke mededelingen, door ouderling of diaken
Aanvangslied (gemeente staat): Psalm 84, vers 1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied: Psalm 84, vers 6 (hierna gaat gemeente zitten)
Gebed om ontferming
Lied: 995
Gebed
Eerste Schriftlezing Luc 18:9-14
Lied 991, vers 1, 6, 7 en 8
Tweede Schriftlezing Luc 15:11-32
Lied Zingenderwijs 143, vers 1, 2 en 4
1. Verloren zoon, mijn dochter ver op zelfgekozen wegen,
zo doelgericht jij van mij weg en zelf zoekend naar zegen.
Ik weet wel waar je voeten gaan, ik voel je hart bij mij vandaan.
Kom ik jou ooit nog tegen?
2. Je wegen zijn mij wel vertrouwd, je reizen en je wachten,
je dagen gaan mij niet voorbij, je rusteloze nachten.
Mijn liefde gaat steeds met je mee al woonde je voorbij de zee,
jij bent in mijn gedachten.
4.  Mijn zoon, mijn dochter, altijd zal ik speuren, wachten, hopen.
Mijn hart gaat uit, jou tegemoet, mijn armen zijn al open.
Komt ooit het einde van je tocht omdat je vond waarnaar je zocht:
Het feest is aangebroken.
Preek
Lied 992
Mededelingen over pastoraat en collectes, door ouderling of diaken
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en evt. gezamenlijk Onze Vader
Collecte
Slotlied: lied 422
Heenzending en zegen, afgesloten met driemaal gezongen AMEN
 
terug