14 april 2019 14 april 2019
Mededelingen zondag 14 april, Palmpasen, 2019

Goedemorgen gemeente, Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We beginnen met het zingen van het oefenlied 559
Vandaag is Ds. B. de Boer uit Westergeest onze voorganger. Geert Postma bespeelt het orgel.
In de Stille week de volgende diensten: we gaan met Rembrandt op weg naar Pasen, zie voor meer informatie hierover ook T&T
Witte Donderdag 18 april is er om 19.30 uur dienst en vieren we het Heilig Avondmaal.
Vrijdag 19 april start de dienst om 19.30
uur.
Zaterdag 20 april, begint de dienst om 21.00.
Paa
szondag 21 april kunnen we met elkaar ontbijten in de Einekoer vanaf 8.30 uur, de dienst begint om 10.00 uur in de kerk.
Nu volgt er uitleg over de schikking op de Avondmaalstafel:


Het patroon van de schikking is een weg, als het ware een poort.

" Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet."
 
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
>
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

Collecte Diaconie
In de paasnacht doorleven zo’n 2000 jongeren van kerken door heel Nederland het paasverhaal tijdens de PaasChallenge. Ze kruipen daarbij een nacht lang in de huid van de personages Petrus, Johannes of Judas, en beleven zo de laatste dagen van Jezus op aarde.
De paasChallenge, een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen, is ontwikkeld door JOP, Jong Protestant, het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. JOP ontwikkelde dit spel omdat veel christelijke jongeren het paasverhaal al vaak gehoord hebben, maar de boodschap van Pasen mogelijk niet altijd bij hen aankomt.

De collecte na de dienst bij de uitgang is voor de kerk.

Orde van Dienst
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen.  
Welkom.
Oefenlied 559
Mededelingen.
Aanvangslied Psalm 24: 2 en 5.
stil gebed
Groet: genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Bemoediging:  
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen de werken van zijn handen.
Drempelgebed.
lied om ontferming Lied 547: 1, 2 en 3. Met de boom des levens (LBvK 1973 gezang 184)
Gebed om ontferming.
lied om ontferming Lied 547: 4, 5 en 6.
Woord van vertrouwen Zacharia 9: 9.
Lied van vertrouwen Lied 557. Naam van Jezus die ten dode (LbVK 1973 gezang 97)
Gebed bij de opening van de Schrift.
Lezing Oude Testament Jesaja 50: 4 – 8a.
Lied: 1001: 1. De wijze woorden en het groot vertoon (Toonhoogte 207)
Lezing Oude Testament 2 Koningen 9: 11 – 13.
Lied: 1001: 2.
Lezing Nieuwe Testament Lucas 19: 28 – 41.
Lied: 1001: 3.
Verkondiging.
Lied: 552. Dit is een dag van zingen (Toonhoogte 153)
Mededelingen.
Gebeden:           voorbeden – stil gebed -  Onze Vader.                   
Inzameling.
Slotlied: 550. Verheug u, gij dochter van Sion (LBvK 1973 gezang 42)
Zegen:
De Heer zegene en behoede ons.
De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.

Amen (3X)
 
terug