18 april 2019 18 april 2019
Mededelingen Witte donderdag  18 april 2019
Goede avond gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
Vandaag is onze eigen Ds Peter Pit onze voorganger. Geert Postma bespeelt het orgel en Lector is Douwine Reitsma
In de Stille week de volgende diensten: we gaan met Rembrandt op weg naar Pasen, zie voor meer informatie hierover ook T&T
Vandaag Witte Donderdag  vieren we het Heilig Avondmaal.
Morgen Goede Vrijdag is de dienst om 19.30 uur
Stille Zaterdag 20 april, begint de dienst om 21.00 uur
Paaszondag 21 april kunnen we met elkaar ontbijten in de Einekoer vanaf 8.30 uur, de dienst begint om 10.00 uur in de kerk.

Bloemschikking
In de schikking zijn zes flessen in een cirkel geplaatst, één fles staat in het midden. De zes flessen symboliseren de discipelen. Zes verwijst hier naar de zes werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. De fles in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn.

U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.
(uit het gedicht ‘De voetwassing’, Jaap Zijlstra)

Barmhartigheid van
de dienende leider
wijsheid
omringd door
dragers van de boodschap.

Wij beginnen met Psalm 81 vers 1 en 4 en volgen verder de liturgie.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
>
Collecte Diaconie
Noodhulp aan Mozambique, Malawi en Zimbabwe
Cycloon Idai mogelijk de grootste natuurramp ooit. De cycloon Idai zorgde in maart in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie start hulpverlening in de vorm van noodhulp.
De collecte na de dienst bij de uitgang is voor de kerk.
 
terug