2 juni 2019 2 juni 2019
Goedemorgen gemeente,

Allen hartelijk welkom in deze dienst.
We beginnen met het zingen van ons oefenlied 674.

Voorganger in deze Avondmaaldienst is Ds. J. van der Mark uit Wolvega en Wiep Boersma bespeelt het orgel. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken hier in de kerk, u bent allen hiervoor van harte uitgenodigd.
Woensdag 5 juni is er stilte uur van 19.00 tot 20.00 uur.
Volgende week zondag 1e Pinksterdag hoopt onze eigen Ds. P. Pit om half tien voor te gaan.
De kerkenraad wenst allen een gezegende dienst

Ons aanvangslied is lied 27 vers 1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienst voor danken en delen:

Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte is bestemd voor: Stichting Faridpur
Stichting Faridpur helpt gehandicapten en weeskinderen een toekomst op te bouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing. De Stichting is actief in Faridpur (Bangladesh) en Mangu (Nigeria). Cees en Neeltje Spronk uit Oentsjerk zijn de drijfveren van deze Stichting. Cees als plastisch chirurg en Neeltje coördineert de zorg voor het kindertehuis. Zie voor meer info in T en T.

Aansluitend is de uitgangscollecte ivm koffiedrinken en deze is bestemd voor de kerk.

Orde van Dienst

orgelspel
welkom
oefenlied  674
mededelingen
intochtslied – psalm 27:1.
stil gebed
bemoediging en groet
lied met aansluitend het Kl. Gloria – psalm 27:4, met Kl.Gloria (=lied 195).
gebed
gesproken woord
leefregel – Efeziers 5:1-20.
lied – lied 345:1,2,3. Gij hebt uw woord gegeven Lbv K 1973 gezang 341
gebed
eerste lezing – Jeremia 31:27-34.
lied – psalm 68:3.
tweede lezing – Efeziers 3:14-21.
lied – lied 377:1,2,4,6,7 Zoals ik ben, kom ik nabij Tussentijds 109
preek
lied – lied 670:1,3,4,7. Kom Schepper,God, o Heilige Geest LbvK 1973 gezang 239
gebeden
gaven
viering HA.
orgelspel
slotlied – lied 159A:1,2. De lofzang van Simeon
zegen
orgelspel
 
terug