16 juni 2019 16 juni 2019
Mededelingen zondag 16 juni 2019

Goedemorgen gemeente, Welkom allemaal
Vandaag is onze eigen Ds. P. Pit  de voorganger. Wiep Boersma bespeelt het orgel.
Volgende week zondag 23 juni zal in de tentdienst onze eigen  Ds. Dokter P. Pit  voorgaan.  Deze dienst begint om 10.00uur.
 De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.

Wij beginnen nu eerst met het zingen van ons oefenlied lied 674 vers 1 en 3       en  daarna staande ons intochtslied lied 8 vers 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienst van danken en delen:

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

Collecte Diaconie
Stichting Shoma
Shoma betekent “onderwijs”in het Kihaya, de voertaal in de provincie Kagera in Tanzania. In deze omgeving zijn veel(wees)kinderen die niet naar school kunnen. De meeste kinderen zijn AIDS wezen, van een ander deel zijn de ouders te arm om te kunnen betalen voor school. Het doel van Shoma is om kansarme kinderen naar de basisschool te laten gaan met een eventueel vervolgtraject.
De collecte na de dienst bij de uitgang is voor de kerk.
Oefenlied 674:1 en 3
Lied 8:1
Stil gebed
Onze Hulp en groet
Lied 8a:1,2 (Tussentijds 30) Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
Gebed om ontferming
Lied 8a:6
Gebed om de Geest
Lied 674:2 en 4
Inleiding op de lezing
Schriftlezing Spreuken 8:22-31
Lied 139:10 en 14
Inleiding op de lezingen uit Johannes
Schriftlezing Johannes 3:1-16
Lied 837:1 "Iedereen zoekt U, jong of oud"
Overdenking deel 1
Moment van stilte
Lied 837:3
Schriftlezing Johannes 5:1-13
Lied 837:2
Overdenking deel 2
Moment van stilte
Lied 837:4
Gebeden
Afgesloten met zingen van Lied 1006 Onze Vader…
Collecte
Slotlied 103c:1,2,5 "Loof de Koning, heel mijn wezen"
Zegen - beantwoord met gezongen "Amen"

 
terug