4 april 2020 4 april 2020
Zondag 5 april 
6e zondag van de 40 dagentijd

Meestal wordt deze zondag Palmpasen genoemd, maar soms ook wel als Passiezondag gevierd.

Als Palmpasen staat deze zondag in het teken van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij werd toen met open armen ontvangen. De mensen juichten met takken die ze van de bomen haalden, riepen 'Hosanna', want ze zagen in hem de nieuwe koning. De rode loper werd als het ware voor hem uitgelegd doordat ze hun jassen voor hem neerlegden om overheen te gaan. Ze waren vol hoop om wat hij zou gaan doen, deze koning Jezus. 
Wij weten dat zijn weg heel anders zou lopen dan de mensen verwacht hadden. Zoals wij in deze coronacrisis beseffen dat ons leven, onze plannen en ideeën niet zo vast stonden als we dachten. Toch zou hun Hosanna-roep om de nieuwe koning op een heel andere manier wel beantwoord worden. 
Het Hebreeuwse 'hosjana' is een roep om Gods hulp en redding, maar kan ook geroepen worden als dank en lof voor de hulp die aanstaande is. In Psalm 118:25 is het vertaald als "Heer, help ons en red ons." Dit hele korte gebed 'Hosjana', is een gebed dat een ieder die in een crisis zit, heel makkelijk en snel kan bidden.

Psalm voor deze zondag:
Liedboek 118 met daarbij als "introïtus antifoon" (antwoordlied) Lied 535g "Gezegend die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hoge!"

Schriftlezingen voor Palmzondag:
Matteüs 21:1-11
Psalm 118: 1-2, 19-29
Jesaja 50:4-7

Sommigen vieren deze zondag als Passiezondag en dan heeft het een heel ander karakter dan een Palmzondagviering. Een Passiezondag is een viering dat als begin van de Stille Week gehouden wordt en waarin de laatste lijdensweg van Jezus gevolgd wordt. Een lang gedeelte uit het evangelie over het lijden (passie) wordt gelezen. Het zet de toon voor deze Stille Week. Om een idee te krijgen van wat een Passiezondag inhoudt, kunt u de hieronder aangegeven hoofdstukken uit het Matteüs-evangelie achter elkaar lezen, liefst rustig en meditatief, met wat muziek eromheen.

Schriftlezingen voor Passiezondag:
Psalm 73:13-20
Filippenzen 2:5-11
Matteüs 26:1 - 27:66

Ik geef u graag de woorden van Lied 556, verzen 1 en 3, mee:

Alles wat over ons geschreven is
Gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
Alle geboden worden thans voldragen,
Alle beproeving van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
Zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Sterkte en zegen voor deze dagen. Hosjana!

Ds. Peter Pit

PS: Zie voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paasnacht en Paasmorgen de "thuisblijfvieringen" in de huis-aan-huis editie van het kerkblad Tsjerke & Toer april 2020.

Pastorale gesprekken:
Dinsdagmiddag a.s. wil ds. Peter Pit een pastorale wandeling maken door Ryptsjerk-noord. U kunt hem ontmoeten voor een tuinhek gesprek of zwaaien vanachter de geraniums.
Wilt u langer met hem spreken dan kan dat op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen ongeveer 13.00 uur -17.00 uur. Hij is dan bereikbaar op 0512-540984 en e-mail: dspkpit@gmail.com

Alle 80+’ers zijn door de diaconie in de bloemetjes gezet: een boeket tulpen!
De bloemen zijn aangeschaft via Pytsje Cuperus van teetún ‘De Hollen’ die ze verkoopt namens een bloemenkwekerij uit Nes. De opbrengst is voor uitje naar AquaZoo met de bewoners van de Klimmer (Talant) uit Damwoude.

Als mensen door ziekte geen kans zien boodschappen te doen of een ander klein klusje, kan gebeld worden met Anja de Jong 0511-432067 of jonganja@gmail.com

Voor actuele informatie kijk op onze eigen site: https://ryptsjerk.protestantsekerk.net. Of op de site van de PKN onder het thema coronavirus: https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

Zondagmorgen om 10.00 uur zendt Omrop Fryslân de kerkdienst vanuit Franeker. Hieronder is de link voor de liturgie: https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/palmpasen_orde_van_dienst_5_april_2020.pdf

We hopen/bidden dat we gezond blijven/worden en dat we als gemeenschap de warmte en troost van elkaar mogen ervaren door de Bron van Warmte, Leven en Liefde die in/bij ons is.

Namens het moderamen, Douwine Reitsma, scriba.
 
terug