11 april 2020 11 april 2020
Paaszondag en – maandag 12 en 13 april – deze dagen zullen de geschiedenis ingaan als een heel bijzondere Pasen: geen volle kerken, geen paasgezang maar wel gedenken en vieren. Na veertig dagen is het tijd voor een nieuw begin, dat is begonnen met Pasen en zal ook na de corona-tijd weer komen. Een nieuw begin, hoe doe je dat?

Paaslied in coronatijd
 
Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!


 
In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.
tekst ‘This Easter celebration’ 2020
geschreven door Carolyn Winfrey Gillette
vertaald door Gert Landman in april 2020
te zingen op

‘Zolang wij ademhalen’ Lied 657 of evt.
‘De ware kerk des Heren’ Lied 968

 
PAASNACHT EN PAASMORGEN

Zie voor een overdenking en gebed de "Thuisdiensten" voor de Paasnacht en Paasmorgen die u kunt vinden in de speciale huis-aan-huis-editie van Tsjerk en Toer april 2020, pagina 40-42. Daar staat een gebed, een meditatie, een beschrijving van wat er normaal in de kerk zou gebeuren en een gedicht.
Paasmorgen zijn er op Omrop Fryslân, Groot Nieuws Radio en NPO2 kerkdiensten en vieringen om toch iets van Pasen mee te krijgen..

KLOKLUIDEN
Op zondagmorgen tussen 12.00 en 12.15 zullen de klokken worden geluid. De Raad van Kerken in Nederland hebben zich aangesloten bij de oproep van de RK-bisschoppen om in het hele land de kerkklokken te laten luiden.

Bij mooi weer zal Anke van Gorkum (De Opslach 42) na het klokluiden van 12-12.15 uur een drietal Paasliederen vanuit haar huis/tuin spelen om zo de Paasjubel zelfs in deze tijd te laten klinken!
Als u kunt komen luisteren, betreed dan beslist niet het erf van de familie en houd ruime afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter). Als u verder weg woont, kunt u het veiligst de auto nemen en in de buurt van Opslach 42 de auto neerzetten en een raampje openzetten.

De komende woensdagen zal opnieuw klokgelui klinken tussen 19.00 en 19.15. Wie hier een persoonlijke groet aan wil toevoegen, kan vanuit zijn/haar huis/tuin ieder in de omgeving begroeten. Op die manier maken we zichtbaar (en hoorbaar) dat we aan elkaar denken. Als zichtbaar teken hangt bij ‘De Bron’ een ‘corona-vlag’.

BEREIKBAARHEID
Voor contact met ds. Peter Pit: op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen ongeveer 13.00 uur -16.00 uur is hij dan bereikbaar op 0512-540984 en e-mail: dspkpit@gmail.com

Als mensen door ziekte geen kans zien boodschappen te doen of een ander klein klusje, kan gebeld worden met Anja de Jong 0511-432067 of jonganja@gmail.com

Voor actuele informatie kijk op onze eigen site: https://ryptsjerk.protestantsekerk.net. Of op de site van de PKN onder het thema coronavirus: https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

Zondagmorgen om 10.00 uur zendt Omrop Fryslân de kerkdienst vanuit Franeker. Hieronder is de link voor de liturgie: https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/liturgy_peaskesnein.pdf

We hopen/bidden dat we gezond blijven/worden en dat we als gemeenschap de warmte en troost van elkaar mogen ervaren door de Bron van Warmte, Leven en Liefde die in/bij ons is.

Namens het moderamen, Douwine Reitsma, scriba.
 
terug