18 april 2020 18 april 2020
THUISBLIJVEN MET PIT
Zolang de coronamaatregelen duren en we geen kerkdiensten of andere bijeenkomsten kunnen houden, zal ik onder het kopje "Thuisblijven met Pit" via deze nieuwsbrief toch iets van de zondag meegeven. Het is geen "Met Pit op Pad" zoals de collectes die vroeger voor PIT (Protestants Interkelijk Thuisfront) gehouden werden, want op pad gaan met elkaar kan nu even niet. Dus is het "Thuisblijven met Pit".

Wat staat er op het leesrooster voor deze zondag?
Als Psalm van de zondag klinkt Lied 81: 1-4 en als antwoord Lied 640a.

Verder zijn de lezingen voor zondag 19 april 2020:
Genesis 8:6-16
Psalm 111 (of Psalm 16) (lezen of zingen)
Eventueel 1 Petrus 1:3-9 
Johannes 20:19-23 (of 19-31)

Bij Genesis 8:6-16 blijf ik hangen, want dit deel van het bijbelverhaal van Noach en de ark is heel toepasselijk in onze tijd. Noach en zijn gezin zitten in quarantaine op hun boot, de ark. Ze drijven op het water van grote overstromingen, die hun wereld en hun leven volledig veranderde. Ze zien uit naar de tijd dat ze weer naar buiten kunnen en hun gang kunnen gaan zonder alle beperkingen.

Vol verwachting laat Noach eerst een raaf uitvliegen, zodat die misschien ergens in het ondergelopen land een droog plekje kan vinden. Maar de raaf keert weer terug. Weer moeten ze wachten. Zeven dagen later laat Noach een duif uitvliegen, maar ook de duif vindt geen veilige plek daarbuiten. Weer moeten ze wachten. 

Zo zitten wij ook week in week uit gekluisterd in ons huis en in de beperkte ruimte die we daarbuiten hebben. En we hopen via nieuws of persconferentie een hoopvol teken te ontvangen, maar het duurt zo lang. En dan staat er in het verhaal dat Noach weer zeven dagen gewacht heeft en weer een duif losliet:

’s Avonds kwam de duif terug, met een blaadje van een olijfboom in zijn snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gezakt was. (Genesis 8:10-11 Bijbel in Gewone Taal)

Deze duif met olijftak staat afgebeeld op de gedachtenistafel voor dopelingen en overledenen. Een teken van hoop, die wijst op een leven voorbij de dood, de ellende en de moeite.
Zo zitten wij deze dagen in ons huis, onze ark. We kunnen niet naar buiten. We kunnen niet doen wat we vroeger deden en wat we altijd zo normaal vonden. We zien uit naar een tijd dat we weer naar buiten kunnen, er op uit kunnen gaan, geliefden om kunnen pakken, dierbare mensen zien, naar school, kerk, vereniging, dorpsbijeenkomsten, sport en cultuur kunnen gaan.

Maar we moeten nog geduld hebben, heel veel geduld. De raaf is zonder verlossend teken teruggekeerd en de duif is nog niet met een takje thuisgekomen. Veilig naar buiten gaan is er nog niet bij, maar er zijn hoopvolle tekenen. Misschien komt er een olijftakje als teken dat het langzaam weer beter wordt? En misschien kunnen wij met een telefoontje of een kaartje ook wel een olijftakje voor elkaar zijn? Een teken van goddelijke hoop in tijden die veel geduld vragen.

Tip: lees de tekst van Psalm 16 als gebed of meditatie.

Sterkte en Gods zegen voor u en uw dierbaren!

Ds. Peter Pit 


In de komende week zijn er twee belangrijke momenten in het Joodse en de islamitische religie.

21 april Holocaust herdenkingsdag (Jom Hasjoa) 
Met de Holocaust herdenking staan we stil bij wat er in het "christelijke Europa" heeft plaatsgevonden: een ongekende massamoord op de Joodse medemens. Het is een herdenking, maar tegelijkertijd een oproep aan ons om te blijven strijden tegen antisemitisme, discriminatie en genocide en op te komen voor gelijkwaardigheid, tolerantie en medemenselijkheid, in de eerste plaats voor onze Joodse medemens.

24 april t/m 24 mei Ramadan
Met de Ramadan vasten moslims overdag, zover ze daartoe in staat zijn. Niet alle moslims doen hieraan mee. Seculiere moslims slaan het nog wel eens over en mensen die bijvoorbeeld ziek of zwanger zijn hoeven niet mee te doen. De ramadan is een tijd van bezinning en inkeer en lijkt daarin op onze veertigdagentijd. Het is een tijd waarin moslims extra aandacht geven aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid.
Volgens de islam leert vasten de mens om zichzelf te bedwingen en om te werken aan karaktereigenschappen als discipline, uithoudingsvermogen en zelfbeheersing.
Daarnaast is het de bedoeling dat het vasten je helpt om je beter in te kunnen leven in de positie van de armen en dat je respect voor medemens en God vergroot wordt.

Voor christenen was het heel apart om de Stille Week en Pasen thuis te moeten vieren. De Joden en de moslims zullen de komende week opnieuw meemaken hoe het is om belangrijke dagen thuis en met beperkingen te moeten vieren. 
Met de moslims die Ramadan vieren en aandacht geven aan armen en liefdadigheid voor hen doen, kunnen wij ook denken aan de armen en ze proberen te steunen. De mensen in krotten, flatjes en vluchtelingenkampen overal op de wereld, die het ergst lijden onder de gevolgen van de coronacrisis.

Ds. Peter Pit
____________________________________________________________________________

MEDEDELINGEN:
Donderdagavond 23 april komt het moderamen bij elkaar, mochten er zaken van belang zijn om te bespreken, dan horen/lezen we dat graag.

Tsjerke&Toer: het meinummer zal een ‘gewoon’ nummer zijn met verslagen en ‘eigen’ kerkelijke zaken. Tot vrijdagavond 24 april om 19.00 uur kan kopij ingeleverd worden. Het juni-nummer wordt waarschijnlijk weer een huis/huis exemplaar.

De komende woensdagen zal opnieuw klokgelui klinken tussen 19.00 en 19.15. Wie hier een persoonlijke groet aan wil toevoegen, kan vanuit zijn/haar huis/tuin ieder in de omgeving begroeten. Op die manier maken we zichtbaar (en hoorbaar) dat we aan elkaar denken. Als zichtbaar teken hangt bij ‘De Bron’ een ‘corona-vlag’.

BEREIKBAARHEID
Voor contact met ds. Peter Pit: op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen ongeveer 13.00 uur -16.00 uur is hij dan bereikbaar op 0512-540984 en e-mail: dspkpit@gmail.com
Als mensen door ziekte geen kans zien boodschappen te doen of een ander klein klusje, kan gebeld worden met Anja de Jong 0511-432067 of jonganja@gmail.com

Voor actuele informatie kijk op onze eigen site: https://ryptsjerk.protestantsekerk.net. Of op de site van de PKN onder het thema coronavirus: https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus
Zondagmorgen om 10.00 uur zendt Omrop Fryslân de kerkdienst vanuit Franeker. Hieronder is de link voor de liturgie: https://www.omropfryslan.nl/data/files/pressrelease/liturgie_zondag_19_april_2020.pdf

We hopen/bidden dat we gezond blijven/worden en dat we als gemeenschap de warmte en troost van elkaar mogen ervaren door de Bron van Warmte, Leven en Liefde die in/bij ons is.

Namens het moderamen, Douwine Reitsma, scriba.
 
terug