Jaargang 5 nr.14 Jaargang 5 nr.14
Jaargang 5 nr.14
 
Goedemorgen gemeente,
Welkom in deze dienst.
Voorganger in deze dienst, is Ds. R. van der Woude, uit Drachten. En Folkje bespeelt het orgel.
Volgende week zondag, 4 maart, hoopt Ds. P. Pit, uit Drachten voor te gaan voor te gaan. En is er na de dienstkoffie drinken.
We beginnen de dienst met het zingen van het oefenlied 532.
 
Het gedicht dat bij de schikking van de 40 dagentijd hoort is
Verlangen, naar beschermende handen
ervaringen van licht
vasthouden, doorgeven een leven lang
God gedenk uw barmhartigheid
 
Namens de kerkenraad, wens ik u een gezegende dienst toe.
 
De collecte die na de gebeden gehouden wordt is voor: Schuldhulpmaatjes.
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Het is soms erg eenvoudig om in de financiële problemen te komen.
Een schuldhulpmaatje kan dan iemand begeleiden om weer uit de problemen te komen. Kerk in Actie nam met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief voor het project Schuldhulpmaatjes.
Nog steeds worden er plaatselijke gemeenten gestimuleerd om een schuldhulpm aatjesproject te starten.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk
 
INTOCHTSLIED: 84: 1,3
VOTUM en GROET
TEKST VAN DE DAG
KYRIEGEBED
v. …zo bidden wij U allen samen:
g. Kyrie eleison lied 547 alleen refrein
 
GEZONGEN GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD: 377: 1,2,3,4
 
LEZEN VAN DE SCHRIFTEN: Genesis 1: 1-5 + 2: 4b - 7
ZINGEN: Lied 544: 1,2
LEZEN VAN DE SCHRIFTEN: Joh. 9: 1-7+ 13-18+ 30-41
ZINGEN: 544: 3,5
 
VERKONDIGING ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt.’
ZINGEN: 534
DIENST VAN DE GEBEDEN
ONZE VADER
COLLECTE
LOFLIED VAN HET GAAN: 982: 1,2,3
ZEGEN
terug