Zondag 12 jul 2020  om 9.30
Voorganger: Mw. L. de Vries, Dronryp
dienst
Ouderling: Tjitske van der Meer, diaken Femmie van der Zee
Organist: Folkje Koster

terug