zondag 15 augustus 2021 om 9.30

dienst
Voorganger(s): Mw. L. de Vries, Dronryp
Ouderling(en): Tjerk Wiersma, diaken Anja de Jong
Organist: Wiep Boersma

terug