Zondag 15 aug 2021  om 9.30
Voorganger: Mw. L. de Vries, Dronryp
dienst
Ouderling: Tjerk Wiersma, diaken Anja de Jong
Organist: Wiep Boersma

terug