zondag 3 oktober 2021  om 9.30
Voorganger: da. J. van Dijken, Hallum
dienst
Ouderling: Tjitske van der Meer, diaken Anja de Jong
Organist: Geert Postma

terug