zondag 17 oktober 2021  om 9.30
Voorganger: ds. W. de Jong, Rinsumageest
dienst
Ouderling: Tjerk Wiersma, diaken Femmie van der Zee
Organist: Wiep Boersma

terug