zondag 4 juni 2023 om 9.30

dienst Frysk
Voorganger(s): ds. J. Wielinga, Dronrijp
Ouderling(en): Tjerk Wiersma, diaken Oane/Attie de Vries
Organist: Geert Postma

terug