13 maart 2019 13 maart 2019
Mededelingen

Goedenavond gemeente,
Allen hartelijk welkom in deze bidstond voor gewas en arbeid.( In het bijzonder de gasten in ons midden.)
Voorganger in deze dienst is onze eigen  Ds. P. Pit uit Drachten  en het orgel wordt bespeeld  door Wiep Boersma.
Na afloop van deze dienst is er een extra gemeenteavond, wij hopen dat u allen deze wilt bijwonen.
A.s. zondag om half tien hoopt  Ds. D. de Boer uit Leeuwarden om half 10 in de kerk voor te gaan.
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst
Ons aanvangslied is . Lied 248:1 en 4 "De dag door uwe gunst ontvangen".....
 


De  collecte die na de gebeden wordt gehouden is bestemd voor :
 Voedselbank Tytjerksteradiel
Ook in onze eigen omgeving is er armoede, vaak stille armoede waar we niet van weten. Vaak staan we hier niet bij stil. De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel wil, net als de andere voedselbanken in Nederland, deze armoede bestrijden. Hierbij is één van de uitgangspunten dat verspilling op de ene plaats, zoals het vernietigen van goed voedsel, wordt tegengegaan door het uitreiken van dit voedsel op plaatsen waar het hard nodig is.
De uitgangscollecte  die gelijk na de diaconale collecte wordt gehouden ivm  gemeente avond is bestemd  voor de kerk.
 
 

De bloemschikking op de liturgietafel en de tafels:
 

Op de tafel staat een stronk daaruit komen takjes met nieuw leven omhoog.
Het wakker worden van de aarde.
Ook ligt er de inbreng van ons mensen tussen.
We moeten ons bewust worden van wat wij doen.
Hiermee kunnen we de aarde uitputten of helpen.

Hiermee verbeelden we en laten het toch open, omdat een ieder zijn eigen
mening moet vormen:

Dag, schepping
Zijn die twee woorden een welkom of een afscheid?
Begroeten we de schepping met respect
of zijn we bezig om afscheid te nemen van delen van die schepping?

Als we om ons heen kijken zien we de natuur en als je goed kijkt zijn
er in die natuur veel dingen die de mensen inbrengen te vinden.
Eerst als we bewust zijn van dit kunnen we stappen ondernemen om er
iets aan te veranderen.

Liturgie:
 
--Welkom en mededelingen
--Aanvangslied 248:1 en 4 "De dag door uwe gunst ontvangen"
--Gebedsgroet
--Uitleg bloemschikking
(--Schriftlezing(en) Genesis 1:24-31 NBV "De zesde dag"?)
--Schriftlezing Psalm 24:1-4 NBV
--Lied 24:3
--Overdenking
--Lied 985:1 en 3 “Heilig; heilig, heilig, hemelhoog verheven”
--Gebeden
--Orgelspel en collecte
--Slotlied 978:1 en 4 "Aan U behoort, o Heer der heren"
--Zegen - beantwoord met gezongen "Amen"
terug