Nieuws en foto's Nieuws en foto's
Welkom bij de rubriek nieuws en fotos van de Protestantse Gemeente Ryptsjerk. In deze rubriek vind je naast de actuele informatie een kopie van ons kerkblad maar ook de weekbrieven (wekelijkse afkondigingen). Van sommige kerkelijke activiteiten nemen we foto's. Was u een bezoeker van een activiteit en u had niet ingestemd met de publicatie van een foto waarop u herkenbaar in beeld staat dan kunt u ons vragen deze van de website te verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar de Scriba van de Kerkenraad van onze kerk:

scribapknryptsjerk@gmail.com  
terug