Begraafplaats Begraafplaats
De begraafplaats bij de kerk in Ryptsjerk wordt beheerd door de kerkrentmeesters. Het adres van de beheerder is:

Sierk Postma, Tsjerkelânsreed 41, 9256HW Ryptsjerk, 06-41108212
Email: begraafplaatsryptsjerk@gmail.com

Als u op onderstaande links klikt kunt u het reglement en de tarievenlijst raadplegen.

Reglement

Tarieven 2023
 
terug