Diaconie Diaconie
De diaconie van de Protestantse Gemeente Ryptsjerk is meer dan het regelmatig geld inzamelen voor goede doelen. We organiseren als diaconie veel om iedereen te laten meedoen in onze gemeenschap. Er is aandacht voor stille armoede en we doen daarvoor mee in de telefoonkring van de Trynwâlden. Om de gemeenschapzin verder te bevorderen hebben we tijdens het winterwerk, o.a. het project "klussen en eten", zie ook onder de gemeentewijzer.

Wilt je contact met de diaconie mail dan naar: jonganja@gmail.com

Onze diakenen zijn:
Mevr. Femmie van der Zee
Mevr. Anja de Jong
Dhr. Anne de Vries en mevr. Attie de Vries-Bosma
 
terug