Wie zijn wij als gemeente? Wie zijn wij als gemeente?
Onze Protestantse Gemeente in Ryptsjerk maakt deel uit van de PKN, de Protestantse Kerk Nederland. De gemeente in Ryptsjerk bestaat uit 124 belijdende en 125 doopleden. Dominee P. Pit is aan onze gemeente verbonden. Elke zondag is er dienst in onze kerk aan de Slachtedijk 1.
  
 

Bijzondere diensten worden soms in ons dorpshuis "Doarpshûs De Einekoer" gehouden.
 
Elke eerste zondag van de maand wordt er gezamenlijk koffie gedronken na de dienst en dat doen we in de kerk. De gemeenteleden nemen zelf een kan met koffie en een traktatie mee. Onder het genot van één of meer koppen koffie, vaak met slagroom, kan er dan in een ontspannen sfeer worden nagepraat over de dienst, andere zaken die ons bezig houden of er wordt gewoon genoten van het samenzijn.
 
Onze kerkgemeenschap is niet gemakkelijk in een bepaalde kerkelijk stroming onder te brengen. We zijn niet te kenmerken als vrijzinnig, confessioneel of meer reformatorisch. Binnen onze gemeente hebben de leden uiteenlopende geloofsopvattingen en belevingen. Binnen onze kerkgemeenschap is daar voor ruimte en onderling respect.
 
Kenmerkend voor onze gemeente is dat wij een kerkgemeenschap voor het hele dorp willen zijn, een missionaire gemeente. Alle nieuwe inwoners krijgen een welkomstgroet die gezamenlijk door de kerk en de "Feriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk" wordt verzorgd. Ook krijgt iedere inwoner van ons dorp, die thuiskomt uit het ziekenhuis, een bloemengroet van onze kerkgemeenschap. Dat zelfde doen we ook bij bijzondere jubilea en verjaardagen boven een bepaalde leeftijd.
 
Wij hopen dat deze informatie je nieuwsgierig heeft gemaakt en dat we je bij een van onze activiteiten mogen begroeten.
 
 
 
 
 
terug