15 maart 2020 15 maart 2020
Beste mensen,

Als moderamen hadden we donderdag besloten de kerkdienst van 15 maart als leesdienst door te laten gaan, maar door de ontwikkelingen en verscherpte maatregelen, hebben we zaterdagmorgen alsnog besloten alle kerkelijke bijeenkomsten te laten vervallen.
Ds. Peter Pit heeft een brief geschreven en deze voeg ik toe aan deze brief.
Een bijzondere 40-dagen tijd, temeer omdat het woord quarantaine ooit in Venetië werd gebruikt voor schepen met handelswaar, die moesten 40 dagen wachten voor de mensen contact mochten hebben. Ook nu quarantaine – in de tijd voor Pasen een tijd van inkeer. Het bloemstuk voor deze zondag was al klaar:

Derde zondag van de Veertigdagentijd 15 maart 2020
In de schikking staat het levende water centraal.
Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven.
In wit komen immers alle kleuren samen!
De geur van jasmijn geeft ons zin in het leven, om in beweging te komen.
________________________________________________________________

Beste gemeenteleden,

Vanwege het coronavirus maken we vreemde tijden mee. Velen volgen het laatste nieuws. Er worden strenge en ongekende maatregelen genomen. Angst en zorg heersen bij velen. Zoals ik in de preek op biddag zei is het belangrijk nu juist op elkaar te letten en datgene te doen wat goed is voor elkaar en voor onze samenleving.

Dat betekent elkaar waar nodig te helpen, maar ook heel voorzichtig te zijn in contacten. De beperking in onderling contact zorgt ervoor dat de spreiding van het coronavirus rustig kan verlopen en de medische zorg niet overbelast raakt.

Werk als dominee
Deze omstandigheden hebben grote gevolgen voor de samenleving, voor de kerk en voor onze gemeente in Ryptsjerk. Kerkdiensten worden afgezegd tot en met 31 maart. En vanaf vandaag, vrijdag 13 maart, zal ik vanwege de aangegeven richtlijnen van zowel RIVM, regering en de Friese classis van de PKN, vanuit huis gaan werken. Alleen voor ernstige situaties en noodgevallen maak ik een uitzondering.

Bezoekwerk
Een groot deel van mijn bezoekwerk is aan oudere mensen, mensen met verminderde weerstand en zieken. De regering en onze kerk zegt dat het verstandig is om dat bezoek stop te zetten. Daarom zal ik de komende tijd via email en telefoon proberen contact te houden. Ik ben daarbij beperkt doordat ik niet van iedereen het telefoonnummer of emailadres heb. Als u contact wilt, kunt u mij ook bellen of een mail sturen.

Contact
Aangezien mijn vrouw ook opgedragen is om thuis te werken, moeten we het thuis verdelen om beiden een privé-werkplek te hebben. Telefonisch probeer ik alle middagen van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar te zijn.

Dus dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen ongeveer 13.00 uur -17.00 uur probeer ik telefonisch bereikbaar te zijn.

Zo heb ik het verdeeld met mijn vrouw die ook veel thuis moet werken. Daaromheen zal ik zelf nog wel eens bellen en mailen met gemeenteleden. Aan het begin van de middag en de avond zal ik mijn emailbox en de whatsapp van mijn werkmobiel in ieder geval bekijken. Mijn vrije dag blijft maandag.

Bijeenkomsten en vergaderingen in onze gemeente
De classis Fryslân van onze kerk geeft aan dat het verstandig is om alle bijeenkomsten en vergaderingen, die niet strikt noodzakelijk zijn, uit te stellen. Dat betekent dat de groothuisbezoeken, kerkenraadsvergaderingen, ouderlingenberaad en andere vergaderingen zoveel mogelijk uitgesteld of geannuleerd worden.

Onze internetsite!
Houd de komende tijd onze internetsite in de gaten: https://ryptsjerk.protestantsekerk.net. Ik wil elke zondag een korte meditatie met link naar een lied op Youtube erop zetten. Op die link kunt u klikken en daarna het lied op Youtube beluisteren. Nieuwe mededelingen zullen zoveel mogelijk een plaats op onze internetsite krijgen. Dus houd de site in de gaten.

Tips om deze tijd door te komen
In deze vreemde ‘vastentijd’ worden we gedwongen te vasten van een heel aantal zaken. Gebruik deze tijd bijvoorbeeld om anderen op te bellen, vooral de dorpsgenoten, familieleden of bekenden die nu eenzaam zijn. Misschien is het een mooie gelegenheid om goede films en televisieprogramma’s te kijken, om goede boeken te lezen. Het bijbelboek Prediker past bij deze tijd, maar dit is ook een uitgelezen kans om een evangelie in zijn geheel te lezen. Gebruik de stilte voor meditatie en zoek in uw liedboek eens de gebeden op die tussen de liederen door staan. En daarnaast: besteed veel tijd aan lekker ontspannen of humoristische boeken, films en spelletjes, want dat is dringend nodig willen we niet overspoeld raken door alle zorgen en berichten.

Moderamen en kerkenraad
Als moderamen en kerkenraad houden we via mail en telefoon regelmatig contact om allerlei zaken te bespreken en eventueel nieuwe maatregelen te bespreken.

Tot slot
Het is een vreemde tijd en iedereen moet wennen aan verstrekkende maatregelen. Ik geef u graag woorden van Dietrich Bonhoeffer mee. Hij is de schrijver van de tekst die als Lied 511 in ons liedboek vertaald is:

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Uw Ryptsjerker om útens,

Ds. Peter Pit
dspkpit@gmail.com
0521-540984
06-14801809 (voor whatsapp)
https://ryptsjerk.protestantsekerk.net
 

 
terug