19 januari 2020 19 januari 2020
Goedemorgen gemeente.
Van harte welkom in deze eredienst. Een speciaal welkom ook voor onze gasten.

Onze voorganger vandaag is onze eigen predikant ds. Pit en het orgel wordt bespeeld door Wiep Boersma.
 
Volgende week zondag hoopt ds. Pit hier ook weer voor te gaan. Wij zullen dan met elkaar het HA vieren.

Afgelopen week heeft u de brief voor actie kerkbalans ontvangen en voor 1 februari wordt de antwoordstrook weer bij u opgehaald door een kerkenraadslid. Als u de deze nog niet heeft ingevuld is dat vandaag misschien een mooi moment om onze gemeente in stand te houden.

Kopij voor Tsjerke en Toer kan tot 24 januari 19:00 uur worden ingeleverd bij Clazina Reitsma.

Het oefenlied voor deze maand is: lied 150a, Geprezen zij God.

We volgen nu verder de liturgie.
 
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
  • De diaconale collecte is voor ‘de week van gebed en eenheid voor christenen’.
  • De collecte bij de uitgang is voor de kerk. Beide collectes van harte bij u aanbevolen.
terug