20 oktober 2018 20 oktober 2018
Goedemorgen gemeente,

Allen van harte welkom, in deze dienst, waarin Ds. J. Glas uit Kootstertille, zal voor gaan. En Geert Postma bespeelt het orgel.

Volgende week zondag, 28 oktober hoopt Ds. Pit  voor te gaan, in deze dienst zullen we het Heilig Avondmaal vieren.

We beginnen met het oefenlied 860.

En ons aanvangslied is: Lied 136: 1 en 2

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
____________________________________________________________
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte die na de gebeden gehouden wordt is voor: Solidaridad.
Solidaridad werkt samen met initiatiefrijke boeren en arbeiders aan de verduurzaming van hun werk. Zo verdienen zij meer, met minder schade voor mens en milieu. Solidaridad werkt samen aan een duurzame economie met alle betrokkenen, van producent tot consument, met overheden en maatschappelijke organisaties, in elke stap van de productieketen. Zo zorgen ze voor verandering die ertoe doet.

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.

Orde van Dienst
Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom
Oefenlied Lied 860
Zakelijke mededelingen, door ouderling of diaken
Aanvangslied (gemeente staat): 136 vs. 1 & 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied  136 vs. 12 & 13
Gebed om ontferming
Glorialied: 755 Het lied van Jona
Gebed
Schriftlezing: Esther 6
Lied: 906 vs. 1 & 7 God is tegenwoordig (LbvK 1973 gezang 323)
Schriftlezing: Marcus 10 vs. 32 – 45
Lied: 713 vs. 1 & 5 Wij moeten Gode zingen (LbvK1973 gezang 301)
Preek
Lied: 919 vs. 1 & 4 Gij die alle sterren houdt  (Lbvk 1973 gezang 483)
Mededelingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en evt. gezamenlijk Onze Vader
Collecte
Slotlied: 838 vs. 1 & 4 O grote God die liefde zijt (LbvK 1973 gezang 481)
Heenzending en zegen, afgesloten met driemaal gezongen AMEN

 
terug