21 maart 2020 21 maart 2020
Beste mensen,

In deze tijd van onzekerheid willen we als gemeente het contact met elkaar open houden. Dat betekent dat de communicatie vooral zal verlopen via Nieuwsbrief, website en telefoon.
De Nieuwsbrief-extra wordt beschikbaar gesteld voor iedereen in Ryptsjerk die daar belangstelling voor heeft. Via de mail kan aan mij (scribapknryptsjerk@gmail.com) kenbaar gemaakt worden wie de Nieuwsbrief-extra wil ontvangen. Dit blad komt dan iedere zaterdag bij u thuis (via de mail)
In april komt er een speciale uitgave van T&T, deze zal huis aan huis worden verspreid en ook daarin komt de uitnodiging zich op te geven voor deze Nieuwsbrief-extra.

Als mensen door ziekte geen kans zien boodschappen te doen of hond uit te laten, kan gebeld worden met Anja de Jong 0511-432067 of jonganja@gmail.com

Pastorale gesprekken zullen vooral telefonisch gaan. Ds Pit wil graag ‘aanwezig’ zijn voor ieder die daar behoefte aan heeft. Contact ds. Peter Pit: dspkpit@gmail.com, 0521-540984 of 06-14801809 (voor whatsapp). Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen ongeveer 13.00 uur -17.00 uur probeert hij telefonisch bereikbaar te zijn.

Elke woensdagavond worden de klokken geluid tussen 19.00 en 19.15 uur. Wij willen op dat tijdstip de kerk openstellen voor ieder die een moment van stilte zoekt (neem wel afstand van elkaar)Voor actuele informatie kijk op onze eigen site: https://ryptsjerk.protestantsekerk.net. Of op de site van de PKN onder het thema coronavirus: https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

We hopen/bidden dat we gezond blijven/worden en dat we als gemeenschap de warmte en troost van elkaar mogen ervaren door de Bron van Warmte, Leven en Liefde die in/bij ons is.
Namens het moderamen, Douwine Reitsma, scriba.
 
terug