24 juni 2018 24 juni 2018
Mededelingen zondag 24 juni 2018
 
Goedemorgen gemeente, Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten. Een speciaal welkom aan The Joysingers uit Oentsjerk die ons de hele dienst begeleiden rondom het thema ‘Wie ben je?’
 
Volgende week zondag 1 juli hoopt ds. A. Terlouw uit Dronyp voor te gaan. Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee met elkaar te drinken.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloemen
Er zijn vandaag bloemen voor:
Mevr. IJ. Epema als felicitatie met haar  verjaardag.
 
Collecte Diaconie
Stichting Present De Wâlden bemiddelt sinds bijna een jaar groepen uit de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen die iets willen betekenen voor kwetsbare mensen in hun omgeving. Present vraagt nu steun voor de zomerpakketactie. Deze actie is bestemd voor de gezinnen met kinderen die het het hele jaar door niet breed heeft en daardoor bijvoorbeeld ook niet op vakantie kan gaan. Door hen een zomerpakket aan te bieden, wordt de zomer voor hen net een stukje zonniger! 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk.
 
Het thema van de dienst was wie ben jij. In Jacobus 1 wordt naar een spiegel verwezen  en in de dienst nam iemand telkens een stukje wat afgedekt was van de spiegel af.
En op het laatst  was  alles van de spiegel af en  stonden daar de woorden:
Ik ben een geliefd kind van God, een troostrijke boodschap.
Wie vanmorgen niet in de dienst aanwezig was heeft iets bijzonders gemist!
 
terug