25 december 2019 25 december 2019
Goedemorgen gemeente,

Allen van harte welkom in deze dienst, op 1ste Kerstdag.
Onze voorganger vanmorgen is onze eigen Ds. Pit.
En een bijzonder welkom voor de groep muzikanten, die ons muzikaal zullen ondersteunen.

Komende zondag, 29 december is er ‘s morgens geen dienst. Wel is er om 16.00 uur, een improvisatie en samenzang door Jaap Sake Heeringa, over het leven van Jezus.

Dinsdag 31 december, Oudejaarsdag, is er om 19.30 uur dienst. En hoopt Da. L. Cnossen ut Oosterwolde voor te gaan.

Zondag 5 januari, hoopt ds. Pit voor te gaan. In deze dienst, zal Femmie v/d Zee bevestigd worden als Diaken. Bezwaren kunt u tot 31 december bij de scriba D. Reitsma schriftelijk en ondertekend inleveren.

Kopie voor T&T graag voor vrijdag 19.00 uur aanleveren.

Nu worden eerst de adventskaarsen aan gestoken.
Symbolische schikking “Het licht schijnt in de duisternis”.

De kroon op al de kransen is de bol in de top.
De tijd van wachten wordt afgerond met een vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft.
In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel.
De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen.
De lichtjes zijn de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt.
Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.
Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

We volgen de liturgie.
De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst toe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
De collecte vandaag is bestemd voor: Geef licht aan werkende kinderen in Colombia.
Als je door de sloppenwijken van Bogota loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.

De collecte bij de uitgang is voor de kerk.
terug