26 januari 2020 26 januari 2020
Goedemorgen gemeente,
Allen hartelijk welkom in deze  dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren. (In het bijzonder de gasten in ons midden.)
Voorganger in deze Avondmaaldienst is Ds. Peter Pit en Folkje Koster bespeelt het orgel.
Volgende week zondag 2 februari hoopt Drs. J.L. de Haan uit Sint Anne om half tien voor te gaan.
De kerkenraad wenst allen een gezegende dienst

We beginnen met het zingen van ons oefenlied 150a : 3 en 4
Ons aanvangslied is lied 276 vers 1 en 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienst van danken en delen:
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De collecte is bestemd voor: Sirkelslag
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP,  spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score, De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een Bijbelverhaal centraal staat.
Ook in onze gemeente wordt er in 2 verschillende groepen meegespeeld en zijn de kinderen heel enthousiast.
De uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.

LITURGIE 26 januari 2020
Welkom en mededelingen
Oefenlied 150a:3,4
Eerste Lied 276:1 en 3 "Zomaar een dak"
Onze Hulp en Groet
Lied 967:1,3, 6 en 7
Gebed bij de bijbel
Schriftlezing Jesaja 49:5-7
Lied Psalm 139:8
Schriftlezing Matteüs 4:12-17
Lied Psalm 139:14
Preek
Lied 837:1 en 4
Dank en voorbede
Inzameling van de gaven
Lied 672:4 en 5 "Kom, laat ons deze dag"
Nodiging
Tafelgebed (met gebruik van tekst van Lied 403e)
Lied 370:1,2,3 "Vader, die woont in hemels licht" als Onze Vader
Vredegroet
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied 653:2 en 5 "U kennen, uit en tot U leven"
Zegen - besloten met gezongen "Amen".
terug