7 oktober 2018 7 oktober 2018
Goedemorgen gemeente,
Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We beginnen met het zingen van het oefenlied 860. De organist speelt de melodie van couplet en refrein eerst één keer voor. Daarna zingen we met z’n allen de verzen 1,2 en 3 en na elke vers het refrein.

Vandaag is ds. P. Pit onze voorganger en het orgel wordt door Joop de Jong uit Dokkum bespeeld. De dienst staat in het teken van: “Yn it Skaad fan ‘e Toer” Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken.
Volgende week zondag 14 oktober hoopt Ds. P.Pit voor te gaan.
De kerkenraad wenst ons allemaal een gezegende dienst toe.
Ons aanvangslied is Psalm 27 vers 1.
---------------------------------------------------------
Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.
Collecte Diaconie
Het is vandaag Israëlzondag
Het gesprek over dit land gaat altijd door: voor veel mensen staat Israël gelijk aan oorlog en incidenten, een land waar Israëlieten en Palestijnen elkaar het licht in de ogen niet lijken te gunnen. Het is ingewikkeld daarin stelling te nemen, en misschien is dat ook wel onmogelijk. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met de Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.
De collecte bestemd voor de kerk doen we in verband met het koffie drinken direct achter de collecte van de diaconie aan.

Orde van dienst

Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
Welkom en mededelingen
Oefenlied 860:1,2,3 met bij elk vers het refrein "Gij die ons hebt geschapen" Aanvangslied (Psalm) 27:1
Onze Hulp, Groet
Lied 27:3
Gebed om ontferming
Lied 90a:1,4,5,6 "O God, die droeg ons voorgeslacht" (LbvK 1973 gezang 397)
Schriftlezing 1 Samuël 16:1-13
Preek
Lied 215:1,3,4 "Ontwaak, o mens, de dag breekt aan" (LbvK 1973 gezang 380)
Schriftlezing 1 Kronieken 29:10-17
Preek
Lied 247:1,3,5 "Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt" (LbvK 1973 gezang 392)
Schriftlezing Psalm 57
Preek
Lied (Psalm) 121:1 en 3
Pastorale mededelingen en aankondiging collecten
Gebeden
Orgelspel - inzameling van de gaven
Slotlied 248:1,2,3,4 "De dag door uwe gunst ontvangen"(Lbvk 1973 gezang 393)

De lezingen uit de Bijbel hadden deze morgen allemaal te maken met schaduw.
Schaduw heeft vele aspecten, positief en negatief, maar als de schaduw van de Heer aan je rechterhand is dan ben je nooit alleen. 
terug