Kerkenraad en kerkrentmeesters Kerkenraad en kerkrentmeesters
De kerkenraad en kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ryptsjerk kunt u als volgt bereiken:

Kerkenraad
Voorzitter: Anja de Jong:  tel. 0511 - 432067
Scriba: Douwine Reitsma: , tel. 06 - 30811519

Kerkrentmeesters
Voorzitter: Gerrit Haakma  tel.  0511 - 432382
Secretaris: Rein Smilde
terug