Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven
Goede morgen gemeente,
 
Aansteken van de kaarsen
 
Stralend licht
Het grenzeloze Licht zendt haar stralen naar alle windstreken op aarde en zoekt in elk van ons een woning om ons te laten groeien, bloeien en vrucht dragen, om mens van de aarde en wereld te worden. Stralende kleine witte bloemen en kleine mensen als een groene kiem vol van belofte voor de aarde.
 
Licht breekt door in het duister van de nacht en straalt in een klein kind, in een kleine stad.
Een kind dat als Licht van de wereld op aarde verschijnt, als een kiem van nieuw leven in het Licht van de Ene Eeuwige, kwetsbare, brood voor ons Schenk ons ogen voor dit Licht opdat ook wij stralen. Licht van ons leven, geschonken in een kind, richt ons kijken, leer ons zien. beschouwen en doen.
 
Welkom in deze Kerstdienst.
 
Voorganger vanmorgen is Da. W Heeren, uit Oenkerk. En een speciaal welkom voor het muziekgroepje van oud-leden Excelsior, die ons muzikaal zullen ondersteunen.
Volgende week zondag 31 december, Oudejaarsdag, is er om 09.30 uur dienst. Waarin hoopt Ds. D. de Boer, uit Leeuwarden hoopt voor te gaan.
 
En ons aanvangslied is zie bijgaande orde van dienst..
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
 
De collecte die na de gebeden gehouden wordt, is voor: geef hoop aan Syrische Vluchtelingenkinderen.
Kinderen in Syrië vieren Kerst niet in vrede. Doordat er al meerdere jaren oorlog is, groeien de kinderen op met angst en geweld. Het onderwijs ligt stil, omdat duizenden scholen verwoest zijn.
Met het project: Geen verloren generatie, helpen kerken in Syrië vluchtelingenkinderen met onderwijs.
Leerlingen krijgen bijles, schooluniformen of boeken.
Schoolgebouwen worden hersteld en docenten leren hoe ze ondanks oorlog en alle trauma’s bij kinderen, toch les kunnen geven. Jongeren kunnen een opleiding volgen tot kapper, IT-specialist of automonteur. Dat geeft hen de kans om vooruit te kijken en aan hun toekomst te werken. 
terug