Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven
Goedemorgen,
We beginnen deze dienst, met het oefenlied:
Voorganger in deze dienst, is dhr. J. de Haan, uit St. Annaparochie. En Fokje bespeelt het orgel. Na deze dienst, is er koffie drinken.
A.s. woensdag,7 februari, is er een stilte uur, van 19.00 tot 20.00 uur.
Volgende week zondag, hoopt Da. N. van den Briel, uit Oudeschoot voor te gaan.
We beginnen de dienst met het zingen van: Lied 793: 1,2 en 3
Namens de kerkenraad, wens ik u een gezegende dienst toe.
____________________________________________________________
De collecte die na de gebeden gehouden wordt is voor:
Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector.
In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat 4 keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters.
Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen.
Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terug keer naar hun eigen gezin en dorp.
De collecte bij de uitgang is voor de kerk en komt meteen achter de eerste collecte aan, i.v.m. koffiedrinken.
 
Orde van dienst
Inleidend orgelspel
welkom en mededelingen
oefenlied lied 532
aanvangslied 793 vs 1, 2 en 3 Bron van liefde, licht en leven
stil gebed
votum en groet
kyriegebed
glorialied 885 vs 1 en 2 Groot is Uw trouw, o Heer
gebed van de zondag
lied 317 vs 1, 2 en 3 Grote God, gij hebt het zwijgen(gezang 329 LbvK 1973)
Schriftlezingen: (O.T.) Psalm 138
zingen lied 138 vs 1 en 2,
( N.T.) Handelingen der Apostelen hfdst. 3 vs 1 t/m 10
zingen lied 138 vs 3 en 4
verkondiging
lied 675 vs 1 en 2(LbvK 1973 677) Licht van hierboven
dienst der gebeden
mededelingen en collecte
lied 834 vs 1, 2 en 3 (Gezang 437 LBVk 1973) Vernieuw gij mij, o eeuwig Licht
zegenbede met 3x gezongen Amen
orgelspel
 
Gedachte uit Friesch Dagblad
Als je je fouten niet toegeeft, krijg je ellende, maar als je echt spijt hebt, krijg je vergeving.
Spreuken 28:13 Bijbel in gewone taal
terug