15 april 2018 15 april 2018
Goedemorgen gemeente, Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten
Vandaag is Da. T. Reichman onze voorgangster.
In deze dienst nemen we afscheid van ambtsdragers er zijn geen wettig bezwaren binnengekomen op de voorgestelde kandidaten dus bevestigen we in deze dienst ook nieuwe ambtsdragers.
We worden vanochtend muzikaal begeleid door het C-korps van De Bazuin uit Oentsjerk. Woensdagavond 18 april is er in de Einekoer de gemeenteavond. We beginnen om 20.00 uur. Notulen van de gemeenteavond van vorig jaar liggen in de toer, en ook bij Anja de Jong kan een exemplaar worden opgehaald. Na de pauze is er uitgebreid de gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe predikant ds. Pit.
Volgende week zondag 22 april is Da. Baaij van Burgum onze voorgangster.
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. Ons aanvangslied is: we volgen de liturgie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecte DiaconieWilde Ganzen Project: Bouw dagcentrum voor kinderen met een beperking Het dagbehandelcentrum in Phulbari, Bangladesh is nog jong, maar nu al uit z’n jas gegroeid. Het centrum van Association for the Disabled Development (ADD) en Stichting Physci draait goed. Om het snel toenemende aantal kinderen dat met ouders de weg naar het centrum vindt goede zorg en behandeling te kunnen bieden is een nieuwe locatie nodig die voor iedereen goed bereikbaar is. Wilde Ganzen wil bijdragen aan de aanschaf van grond. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk.
 
terug